Analiz ve Raporlama Uzmanı

Analiz ve Raporlama Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Analiz ve Raporlama Uzmanı Kimdir?

Analiz ve raporlama uzmanı, mevcut sektörel eğilim ve pazarlama koşullarını inceler. Gerçekleştirdiği araştırmalar sonucu belirli ürün ve hizmetlerin potansiyel satışlarını öngören raporlar hazırlar. Finans, sağlık hizmetleri, insan kaynakları ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilir.

Analiz ve Raporlama Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Firmaların hizmet performansını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunan analiz ve raporlama uzmanının sorumlulukları şunlardır;

 • Üretim verileri, satış ve pazarlama metrikleri, finansal bilgiler ve diğer departman verilerinin nasıl yapılandırılacağını analiz etmek,
 • Temel insan kaynakları ölçümlerini geliştirmek ve raporlamak,
 • İnsan kaynakları yönetim bilgilerinin daha etkin kullanımı için analiz yapmak,
 • Kurum ve birim performansını yansıtan raporlar hazırlamak,
 • Genel muhasebe kayıtları aracılığıyla harcama ve finansman analizleri yapmak,
 • Potansiyel müşteri, rakip, tedarikçi ve ekonomik koşullar hakkında bilgi toplamak,
 • Mevcut veri tabanları ve raporları incelemek,
 • Verileri işlemek ve bunları grafik, rapor ve diğer sunum belgelerine dönüştürmek,
 • İlgili yönetim birimlerine rapor sunumu gerçekleştirmek,
 • Verilerin kaydedilmesi ve korunması için sistemler geliştirmek,
 • Bilişim teknolojileri departmanı ve proje yöneticileri ile iş birliğinde bulunmak,
 • İş ihtiyaçları değiştikçe verimliliği artırmak üzere ilgili birimlere sistem değişiklikleri önermek,
 • Firma bilgileri gizliliğine sadık kalmak.

Nasıl Analiz ve Raporlama Uzmanı Olunur?

Analiz ve raporlama uzmanı olmak için, üniversitelerin İşletme, Sigortacılık, Matematik, İktisat ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eğitim akademileri tarafından Analiz ve Raporlama sertifika programları düzenlenmektedir.

İşverenlerin Analiz ve Raporlama Uzmanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Firmaların spesifik raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gereken bilişim teknolojileri bilgisine hakimiyeti bulunmak,
 • İstatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak,
 • Finansal yönetim senaryolarına mantıksal tasarım ve çözümler geliştirebilme becerisi göstermek,
 • Mükemmel dokümantasyon kabiliyetine sahip olmak,
 • Analitik ve matematiksel düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Analizleri açıklayıp, raporları sunabilecek iletişim becerisini sergilemek,
 • Ekip çalışmasına uyum göstermek,
 • Yeni metodoloji ve araçları öğrenmeye istekli olmak
Analiz ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %5,3
 • İş Geliştirme %4,3
 • Bilgi İşlem %3,2
 • Planlama %3,1
 • Operasyon %3
 • Satış %2,8
 • AR-GE %2,7
 • Hizmet %2,4
 • Yönetim %2,3
 • Pazarlama %2,2
Analiz ve Raporlama Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %9,9
 • Hizmet %8,8
 • Telekomünikasyon %7,1
 • Sigortacılık %6,2
 • Enerji %5,5
 • Bilişim %5,4
 • Taşımacılık %4,4
 • Sağlık %4
 • Danışmanlık %3,8
 • Gıda %3,8
Analiz ve Raporlama Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %52
 • Erkek %47,9
Analiz ve Raporlama Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %62,8
 • Yüksek lisans %21,1
 • Ön Lisans %8,4
 • Lise %4,7
 • Diğer %1,7
 • Doktora %0,9
 • İlköğretim %0,3
Analiz ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %9,2
 • Marmara Üniversitesi %6,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,1
 • Sakarya Üniversitesi %3,6
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %2,7
 • Ege Üniversitesi %2,7
 • Kocaeli Üniversitesi %2,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,3
 • Selçuk Üniversitesi %2
Analiz ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İstatistik %11
 • İşletme %6,7
 • Endüstri Mühendisliği %4,9
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %4,4
 • İktisat %4,3
 • Ekonometri %3,1
 • Matematik %2,7
 • Bilgisayar Mühendisliği %2
 • Kamu Yönetimi %2
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,8
Analiz ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Raporlama %5,2
 • Microsoft Office %5
 • MS Excel %5
 • SPSS %3,6
 • Analiz %3,2
 • MS SQL Server %3,2
 • Ticaret %3
 • Microsoft Office Excel %3
 • SAP %2,3
 • Documantery Programme %2,2