Arkeolog

Arkeolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Arkeolog Kimdir?

Arkeolog, insanlık tarihi ve tarih öncesi hakkında bilgi toplamak için eski uygarlıkların geride bıraktığı mimari yapı, eşya, kemik vb kalıntıları inceler. Aletler, mağara resimleri, bina kalıntıları.., kazılarla gün ışığına çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

Arkeoloğun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Arkeoloğun görev tanımı, çalışmalarının kapsamı ve uzmanlık alanına göre değişmektedir. Bununla birlikte, arkeologlar genellikle geçmiş kültürler, gelenekler ve coğrafi bölgeler hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yürütür. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Uygun kazı yerlerini bulmak için jeofiziksel araştırmalar yapmak ve hava fotoğrafçılığını kullanmak,
 • Arkeolojik kazılar gerçekleştirmek,
 • Kazı ekiplerini yönetmek,
 • Kazıda elde edilen bulguları temizlemek, tasnif etmek ve kayıt altına almak,
 • Radyokarbon tarihleme gibi laboratuvar testleri uygulamak,
 • Bulguları diğer arkeolojik verilerle karşılaştırmak,
 • Yazılı ve fotografik elektronik veri tabanları üretmek,
 • Personeli denetlemek ve yönlendirmek,
 • Kazıda çıkan eserlerin nasıl görüneceğine dair sanal simülasyonlar oluşturmak,
 • Geçmiş kültürlerin kökeni ve gelişimi ile ilgili teoriler geliştirmek,
 • Yayınlanmak üzere rapor veya makale kaleme almak,
 • Şehir planlama uygulamalarını kontrol etmek ve olası arkeolojik etkileri belirlemek,
 • Arkeolojik kalıntıların korunması veya kaydedilmesi hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Önemli binaların ve anıtların korunmasını sağlamak

Arkeolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Arkeolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji Bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Arkeoloğun Nitelikleri Nelerdir?

 • Özellikle saha çalışması sırasında gerekli olan güçlü ekip yönetimi kabiliyetini sergilemek,
 • Analitik ve sorgulayıcı bir zihne sahip olmak,
 • Problem çözmek ve karar verebilmek için muhakeme yeteneğini kullanmak,
 • Diğer profesyonellerle etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi göstermek,
 • Araç ve gereç kullanımında ustalık sahibi olmak,
 • Sabırlı ve öz disiplinli olmak,
 • Aktif öğrenme isteğinde bulunmak,
 • Uzun süren projeleri tamamlayabilecek azme sahibi olmak,
 • Açık alanda uzun süre çalışabilecek fiziksel yeterlilik göstermek
Arkeolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Akademik %21,2
 • Eğitim %2,7
 • Arşiv / Dokümantasyon %2
 • Turizm %1,8
 • AR-GE %1,5
 • Genel Başvuru %1,4
 • Hizmet %1
 • Teknik %0,9
 • Mühendislik %0,8
 • Personel %0,8
Arkeolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %14,1
 • Yapı %12,8
 • Hizmet %9,5
 • Eğlence - Kültür - Sanat %9
 • Turizm %5,3
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %1,5
 • Danışmanlık %1,4
 • Enerji %1
 • Elektrik & Elektronik %0,7
 • Çevre %0,7
Arkeolog Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %56,5
 • Erkek %43,5
Arkeolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,7
 • Yüksek lisans %26,9
 • Diğer %5,6
 • Doktora %2
 • Ön Lisans %1,2
 • Lise %0,6
 • İlköğretim %0,1
Arkeolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,3
 • Ege Üniversitesi %5,2
 • Pamukkale Üniversitesi %4,4
 • Selçuk Üniversitesi %4,3
 • Ankara Üniversitesi %4,1
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,9
 • Dumlupınar Üniversitesi %3,9
 • Akdeniz Üniversitesi %3,6
 • Trakya Üniversitesi %3,3
 • Adnan Menderes Üniversitesi %3,2
Arkeolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Arkeoloji %70,4
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi %3,6
 • Sanat Tarihi %1
 • Tarih %0,6
 • Kamu Yönetimi %0,3
 • İşletme %0,3
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %0,2
 • Sosyoloji %0,2
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (MYO) %0,2
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) %0,2
Arkeolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %2,3
 • AutoCAD %1,9
 • CorelDraw %1,8
 • Photoshop %1,5
 • Microsoft Office Word %1,2
 • Adobe Illustrator %1,1
 • Amatör Fotoğrafçılık %1,1
 • Müzik %1,1
 • Bilgisayar %1,1
 • Adobe Photoshop %1