Başhekim

Başhekim nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Başhekim Kimdir?

Başhekim; hastanenin idari, tıbbi ve eğitim süreçlerini kontrol eder. Başhekimler, yönettikleri hastanelerin amiridir ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda hareket ederler. Başhekimler, kamu, vakıf ya da özel hastaneler bünyesinde çalışabilir.

Başhekimin Görev Tanımı Nedir?

Başhekim; başhekim yardımcıları, başhemşire, laboratuvar şefleri ve idari yöneticileri denetleyip yönetir. Başhekimin bunun dışında kalan görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

 • Tıbbi, idari ve eğitim hizmetleri planlamak, yönetmek ve denetlemek,
 • Hastanenin verimli, hızlı ve kolay çalışmasını sağlamak,
 • Çalışma saatleri içerisinde herhangi başka bir iş ile ilgilenecek ise vekil tayin etmek,
 • Hastane içerisinde bulunan eczane ve depo gibi alanların hesaplarının takip edilmesini sağlamak ve denetlemek,
 • Hastaların tıbbi süreçlerini incelemek ve gerekli gördüğü noktalara müdahale etmek,
 • Hastanenin tüm envanterinden sorumlu olmak ve gerekli gördüğü zaman eksik ya da fazla malzemeler ile ilgili denetleme yapmak,
 • Yasa ve yönetmelikler tarafından kural koyulmamış alanlar için yönetici ve uzmanlar ile beraber prensipler bulmak,
 • Yıllık izinler konusunda denetleme yapmak,
 • Bilimsel direktörlük yapmak ve çalışmalara katılmak,
 • Uzman hekim yetiştirme programlarına katılmak (Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan başhekimler için)

Kimler Başhekim Olabilir?

Başhekim olmak isteyen kişilerin önünde uzun bir yol bulunur. Başhekim olmak için ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp bölümünden mezun olmak gerekir. Doktorlar daha sonra uzman hekim olmak için TUS’tan (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), aldığı puana göre branşını seçer. Uzman hekimlik eğitimi tamamlandıktan sonra da akademik çalışmalara devam eder ve profesör olur. Gerek bu süreç içerisinde gerekse de profesör olduktan sonra doktorlar, başhekim olarak seçilebilir.

Başhekim Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %45,4
 • Yönetim %10,1
 • İdari İşler %1,9
 • Üretim / İmalat %0,5
 • Akademik %0,5
 • Hizmet %0,5
Başhekim Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %63,8
 • Hizmet %13
 • Hayvancılık %3,4
 • Sigortacılık %1
 • Maden ve Metal Sanayi %1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,5
 • Çevre %0,5
 • Telekomünikasyon %0,5
 • Eğitim %0,5
Başhekim Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %78,3
 • Kadın %21,7
Başhekim Eğitim Durumu
 • Üniversite %38,6
 • Doktora %29,5
 • Yüksek lisans %23,7
 • Diğer %6,8
 • Lise %1,4
Başhekim Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %19,3
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi %8,2
 • Ankara Üniversitesi %6,8
 • Uludağ Üniversitesi %3,4
 • Ege Üniversitesi %3,4
 • Hacettepe Üniversitesi %2,9
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,4
 • Akdeniz Üniversitesi %2,4
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,4
 • Trakya Üniversitesi %2,4
Başhekim Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %63,3
 • Veteriner %4,8
 • Diş Hekimliği %3,9
 • Sağlık Eğitimi %1,4
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %1
 • Hastane Yönetimi ve Organizasyon (MYO) %1
 • Sosyoloji %1
 • Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (MYO) %0,5
 • Radyoloji (MYO) %0,5
 • İşletme %0,5
Başhekim Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Windows 7 %1,4
 • Windows XP %1,4
 • Kalite Yönetim Sistemleri %1
 • İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi %1
 • Microsoft Office %1
 • Satış ve Pazarlama %1
 • BORSA FİNANS %0,5
 • Rt2 %0,5
 • Karar Vermek Ve Problem Çözmek %0,5
 • 3 Yıl Futbol Oynadım 2 Yıldır Fitness Ve Antrenörlük Ypıyorum %0,5