Başhemşire

Başhemşire nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Başhemşire Kimdir?

Başhemşire; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık kurumlarında hemşireleri yönetme işini yürüten kimselerdir. Son yapılan düzenleme ile kamuda görev alan Başhemşirelerin ismi ''Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'' olarak değiştirilmiştir.

Başhemşire Ne İş Yapar?

Sağlık kuruluşlarında hasta bakım hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülmesini sağlamakla ve hemşireleri ile ebeleri yönetmekle görevlendirilen kişilere Başhemşire unvanı verilmektedir. Başhemşirelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Yönettiği ekibe liderlik etmek,
 • Kurum politikalarına uygun olarak, hastaların tedavisinin, güvenilir ve sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlamak,
 • Hizmetler yerine getirilirken yapılan eksiklik ve hataların düzenlenmesini sağlamak,
 • Ekibinde çalışan hemşire, ebe ve yardımcı hizmetler personelinin kendini geliştirmesini sağlamak ve onları eğitmek,
 • Hastaların tedavi, bakım ve temizlik işlerinin düzenli bir biçimde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
 • Kendine bağlı ekibin çalışmasını koordine etmek.

Nasıl Başhemşire Olunur?

Başhemşire olmanın gereklilikleri kamu ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir. Devlet hastanelerinde bu görevi yerine getirmek için üniversitelerin alan fark etmeksizin Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik gibi sağlık bölümlerinden 4 yıllık eğitim alındığına dair diploma sahibi olmak, Başhemşire olabilmenin ön koşullarındandır. Özel sektör ise genellikle Hemşirelik Bölümü mezunlarını tercih etmektedir. Ayrıca özel hastaneler hemşirelik alanında deneyim talebinde de bulunmaktadır. Üniversite hastanelerinde başhemşire olabilmek için ise en az yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Başhemşire Olmak İçin Cinsiyet Şartı Var mıdır?

Kanunda yazılı bir şekilde Başhemşirelik görevinin kadınlar tarafından yerine getirilmesi konusunda bir şart bulunmasa bile erkeklerin bu mesleği kamu hastanelerinde yerine getiriyor olduğunu görmek çok sık rastlanan bir durum değildir. Özel sektörde böyle bir şart bulunmamakla birlikte erkek başhemşirelere rastlanmaktadır.

Başhemşire Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %43,6
 • Yönetim %6,1
 • İdari İşler %2,1
 • Hizmet %1,2
 • Personel %0,6
 • Eğitim %0,3
 • Genel Başvuru %0,3
 • Teknikerlik %0,2
 • Lojistik %0,2
 • Kalite %0,2
Başhemşire Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %56,1
 • Hizmet %22
 • Sigortacılık %2,9
 • Eğitim %1,5
 • Çevre %0,5
 • Topluluklar %0,2
Başhemşire Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %93,5
 • Erkek %6,5
Başhemşire Eğitim Durumu
 • Üniversite %38,7
 • Lise %21,9
 • Ön Lisans %19,9
 • Yüksek lisans %13
 • Diğer %4,9
 • Doktora %1,1
 • İlköğretim %0,6
Başhemşire Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %13,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8,1
 • Atatürk Üniversitesi %4,7
 • Ege Üniversitesi %2,9
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi %2,4
 • Hacettepe Üniversitesi %2
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %1,8
 • Marmara Üniversitesi %1,7
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %1,5
 • Uludağ Üniversitesi %1,2
Başhemşire Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Hemşirelik (MYO) %24,2
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri %16,8
 • Hemşirelik %5,4
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %3,2
 • Ebelik %2,6
 • Diyaliz (MYO) %0,8
 • Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) %0,6
 • İşletme %0,6
 • Sağlık Yönetimi %0,5
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (MYO) %0,5
Başhemşire Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %0,6
 • Telemartketing %0,6
 • JCI (Joint Commission International) %0,5
 • Kalite Yönetim Sistemleri %0,5
 • Bilgisayar %0,3
 • ISO 9001 %0,3
 • Disiplinli %0,3
 • Amatör Fotoğrafçılık %0,3
 • İletişim %0,3
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %0,3