Basın Danışmanı

Basın Danışmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Basın Danışmanı Kimdir?

Basın danışmanı, kişi ya da kurumların, medya aracılığıyla kamu imajının oluşturulmasını sağlar. Birey, özel şirket ya da devlet kurumu tarafından istihdam edilebilir.

Basın Danışmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Hizmet verdiği kişi ya da kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılıklar arz eden basın danışmanının temel sorumlulukları şunlardır;

 • Müşteri gereksinimlerini karşılamak için planlar oluşturmak,
 • İtibar yönetimine yönelik kampanyalar gerçekleştirmek,
 • Basın toplantıları düzenlemek ya da müşterileri faaliyetleri ile ilgili basın bültenleri hazırlamak ve ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak,
 • Kampanya ya da basın açıklamalarının etkilerini analiz etmek ve raporlamak,
 • Basın bülteni, kurum haberleri ve dergi makaleleri hazırlamak,
 • Matbu ve dijital tüm medya kanallarını takip ederek kurum ya da kişi hakkında çıkan haberleri derlemek ve rapor oluşturmak,
 • Konuşmacılar için metin kaleme almak,
 • Kurum yöneticileriyle medya plan ve politikaları geliştirmek,
 • Bir şirket veya şahıs için halkla ilişkiler kampanyaları yönlendirmek,
 • Kamu imajının nasıl tesis edileceği ve medya ilişkilerinin nasıl ele alacağı konusunda yöneticilere danışmanlık yapmak,
 • Kişi ya da kurum mahremiyetine sadakat göstermek.

Nasıl Basın Danışmanı Olunur?

Basın danışmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Medya ve İletişim bölümleri ile Sosyal Bilimler merkezli diğer lisans bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

İşverenlerin Basın Danışmanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Algı yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlayıp çözümler oluşturabilecek analiz ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Kurum ya da kişinin itibarını temsil edebilecek sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerisi sergilemek,
 • Beklenmedik durumlar karşısında etkili karar verebilmek,
 • Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
 • Dış görünüşüne özen göstermek,
 • Zaman ve iş yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Pozitif ve dinamik bir yapıya sahip olmak
Basın Danışmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Halkla İlişkiler %18,2
 • Reklam %4,2
 • Haberleşme %3,9
 • Hizmet %3,5
 • Yönetim %3,5
 • İdari İşler %1,8
 • Bilgi İşlem %1,6
 • Organizasyon %1,4
 • Spor %1,4
 • AR-GE %0,9
Basın Danışmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Medya %18,5
 • Basım - Yayın %11,1
 • Topluluklar %9,7
 • Reklam ve Tanıtım %5,3
 • Danışmanlık %4,6
 • Hizmet %4,6
 • Eğitim %2,8
 • Eğlence - Kültür - Sanat %2,8
 • Sağlık %2,3
 • Turizm %1,4
Basın Danışmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %50,8
 • Erkek %49,2
Basın Danışmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,7
 • Yüksek lisans %10,2
 • Ön Lisans %10,2
 • Lise %9,2
 • Diğer %5,8
 • Doktora %0,9
Basın Danışmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %11,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6
 • Ege Üniversitesi %5,5
 • Ankara Üniversitesi %5,3
 • Gazi Üniversitesi %4,2
 • Selçuk Üniversitesi %3
 • Marmara Üniversitesi %2,5
 • Erciyes Üniversitesi %2,3
 • Kocaeli Üniversitesi %2,1
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi %1,4
Basın Danışmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Gazetecilik %14,5
 • Radyo, Sinema ve Televizyon %7,4
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %5,3
 • İşletme %3
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (MYO) %2,5
 • Medya ve İletişim %2,1
 • Kamu Yönetimi %2,1
 • Basın ve Yayın %1,6
 • Uluslararası İlişkiler %1,6
 • İletişim Bilimleri %1,4
Basın Danışmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Personel Maliyet %2,8
 • Photoshop %2,1
 • Adobe Photoshop %1,8
 • Microsoft Office %1,8
 • Dijital Fotoğrafçılık %1,8
 • Sosyal Medya Yönetimi %1,6
 • Medya Planlama %1,4
 • Hızlı Yürümek %1,4
 • Resim %1,2
 • CorelDraw %1,2