Biyolog

Biyolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Biyolog Kimdir?

Biyolog, orijin, anatomi ve fonksiyon dahil olmak üzere bitki ve hayvan yaşamının temel prensiplerini araştırır. Ayrıca organizmaların çevreleriyle nasıl etkileştiklerini gösteren biyolojik verileri toplar ve inceler.

Biyoloğun Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet kurumu, araştırma şirketi, medikal endüstri veya üretim şirketleri için biyolojik araştırma programlarını yürüten biyoloğun sorumlulukları görev aldığı iş sahasına göre değişiklik göstermektedir. Biyoloğun genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Tıpta; hastalığı teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için yeni yöntemler geliştirmek,
 • Tarımda; bitki, hayvan ve ekosistemleri araştırmak, tanımlamak, sınıflandırmak,
 • Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında biyolojik verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Örnek toplamak, ölçüm yapmak, organizmaları fotoğraflamak veya çizim yapmak,
 • Suda yaşayan bitki ve hayvanları etkileyen radyoaktivite veya kirlilik gibi çevresel faktörleri araştırmak,
 • Arazi ve su alanlarının mevcut ve potansiyel kullanımlarının çevresel etkilerini araştırmak, çevre koşullarını iyileştirme yöntemleri belirlemek,
 • Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak,
 • Yenilenebilir kaynakların yönetimi için planlar hazırlamak,
 • Araştırma sonuçlarını raporlar halinde sunmak

Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Biyolog olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyoloji bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Biyoloğun Nitelikleri Nelerdir?

Bilimsel araştırmalar gerçekleştiren bir meslek profesyoneli olarak biyoloğun öncelikle eleştirel bir bakış açısına sahibi olması beklenir. Biyologların diğer nitelikleri ise şunlardır;

 • Analitik ve sayısal yetenek sahibi olmak,
 • Öz disiplin sahibi ve detay odaklı olmak,
 • Rapor yazıp sunabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Projelendirme ve zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek
Biyolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %40,9
 • AR-GE %2,4
 • Personel %1,8
 • Kalite %1,4
 • Hizmet %1,4
 • Teknik %1,3
 • Akademik %1,1
 • Eğitim %1,1
 • Üretim / İmalat %0,7
 • Teknisyenlik %0,7
Biyolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %64,9
 • Hizmet %11,8
 • Gıda %2,7
 • Eğitim %2,3
 • Sigortacılık %2,2
 • Çevre %2
 • Kimya %0,7
 • Danışmanlık %0,6
 • Tarım / Ziraat %0,5
 • Yapı %0,3
Biyolog Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %74,8
 • Erkek %25,2
Biyolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %73
 • Yüksek lisans %21,8
 • Diğer %2,9
 • Doktora %2,1
 • Lise %0,2
 • Ön Lisans %0,1
 • İlköğretim %0
Biyolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Ege Üniversitesi %4,8
 • Ankara Üniversitesi %4
 • Gazi Üniversitesi %3,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,9
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %2,9
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,8
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,7
 • Çukurova Üniversitesi %2,7
 • Selçuk Üniversitesi %2,5
 • Adnan Menderes Üniversitesi %2,5
Biyolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Biyoloji %84,4
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik %1,6
 • Biyoloji Öğretmenliği %0,6
 • Tıbbi Laboratuvar (MYO) %0,2
 • Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) %0,2
 • Biyokimya %0,1
 • İşletme %0,1
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %0,1
 • Genetik ve Biyomühendislik %0,1
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (MYO) %0,1
Biyolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Mikrobiyoloji %1,3
 • İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi %1,2
 • Microsoft Office %1,1
 • Kazık Hasarları %1
 • Ticaret %0,8
 • Biyoteknoloji %0,5
 • Bilgisayar %0,5
 • Documantery Programme %0,5
 • • Deadline And Target Driven %0,5
 • Fitness 3 Yıl %0,5