Bütçe Uzmanı

Bütçe Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Bütçe Uzmanı Kimdir?

Bütçe uzmanı, departman bütçelerini gözden geçirmek, maliyet-fayda analizleri yapmak, kuruluş veya bireysel iş kolları için uzun ve kısa vadeli bütçeler geliştirmekle sorumludur.

Bütçe Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Kamu kurumları ve özel sektörde hizmet verebilen bütçe uzmanının görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Mevcut bütçeyi hem departman hem de organizasyonel düzeyde analiz etmek,
 • Firmaya, maliyet analizi, mali tahsis ve bütçe hazırlığı ile ilgili destek vermek,
 • Bütçe ihtiyaçlarını etkileyen eğilimleri analiz etmek için işletme giderlerini gözden geçirmek,
 • Nakit akışı tahminleri geliştirmek,
 • Yönetim birimlerine, yeni bir pazara girme veya daha fazla personel alma gibi kararlar konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Maliyet-fayda analizleri yapmak,
 • Kuruluş bütçesinin yasal düzenlemelere uyduğundan emin olmak,
 • Finansal talepleri gözden geçirmek ve alternatif finansman yöntemleri araştırmak,
 • Gelecekteki bütçe ihtiyaçlarına yönelik tahminler yapmak,
 • Periyodik bütçe raporları oluşturmak,
 • Kurumsal harcamaların bütçe dahilinde olduğundan emin olmak.

Nasıl Bütçe Uzmanı Olunur?

Bütçe uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bütçe Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Bütçe uzmanının; nakit akışı, yatırım ve borç yönetimini belirleyebilecek planlama ve analiz yapma kabiliyetine sahip olması beklenir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Finansal okuryazarlık bilgisine sahip olmak,
 • Veritabanı sistemleri ve finansal analiz programları dahil olmak üzere belirli yazılımları kullanabilmek,
 • Bütçelendirme ile ilgili tüm yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Etkili çalışma ilişkileri geliştirebilmek,
 • Stratejik planlama, kaynak tahsisi, ve insan ve kaynakları koordinasyonu ile ilgili iş ve yönetim ilkeleri bilgisine sahip olmak,
 • Verimli bir bütçe oluşturabilmek için detay odaklı çalışabilmek,
 • Matematiksel zihne sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneği göstermek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek.
Bütçe Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %31,1
 • Muhasebe %6,6
 • Satış %4,9
 • İthalat/İhracat %3,3
 • Üretim / İmalat %3,3
 • Personel %3,3
 • Sağlık %1,6
 • Bilgi İşlem %1,6
 • İdari İşler %1,6
 • Planlama %1,6
Bütçe Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %8,2
 • Yapı %6,6
 • Bilişim %6,6
 • Taşımacılık %6,6
 • Hizmet %6,6
 • Telekomünikasyon %6,6
 • Topluluklar %4,9
 • Hızlı Tüketim Malları %4,9
 • Gıda %3,3
 • Maden ve Metal Sanayi %3,3
Bütçe Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %55,7
 • Erkek %44,3
Bütçe Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %59
 • Yüksek lisans %27,9
 • Doktora %6,6
 • Ön Lisans %3,3
 • Lise %3,3
Bütçe Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %13,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11,5
 • Marmara Üniversitesi %9,8
 • Hacettepe Üniversitesi %8,2
 • Gazi Üniversitesi %4,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,3
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,3
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,3
 • Çukurova Üniversitesi %3,3
 • Ankara Üniversitesi %1,6
Bütçe Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %14,8
 • İktisat %11,5
 • Endüstri Mühendisliği %6,6
 • Ekonometri %6,6
 • İşletme (İngilizce) %6,6
 • İstatistik %4,9
 • İktisat (İngilizce) %3,3
 • Nükleer Enerji Mühendisliği %3,3
 • Maliye %3,3
 • Uluslararası İlişkiler %3,3
Bütçe Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • BORSA FİNANS %9,8
 • Ergonomics %8,2
 • Satış Sonrası Hizmet %8,2
 • Gıda Sertifikalandırma %6,6
 • • Mutfak Kültürü %6,6
 • Biyoyakıtlar %6,6
 • Asic %6,6
 • Mal Sayımı Yapabilirim %6,6
 • Bütçe planlama ve raporlama %6,6
 • Differential Scanning Calorimeter %6,6