Çevre Mühendisi

Çevre Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Çevre Mühendisi Kimdir?

Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için çalışır.

Çevre Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolü ve yok edilmesi, insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması için çalışan Çevre Mühendislerinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Çevresel araştırma raporları hazırlayıp, strateji ve eylem planları geliştirmek,
 • Çevresel problemleri çözmek için; mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi diğer profesyonellerle işbirliği yapmak,
 • Doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bilimsel verileri analiz etmek ve raporlamak,
 • Çevre politikaları ve standartları hakkında endüstrileri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek,
 • Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken kontrol sistemlerinin tasarım ve planlamasını yapmak,
 • Farklı çevresel kesimlerden numune almak, analiz ve değerlendirme çalışması yapmak,
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları takip edip uygulanmasına öncülük etmek

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre Mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir.

Çevre Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
 • Araştırmaya meraklı ve yaratıcı yönü güçlü olmak,
 • İşbirliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek,
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak
Çevre Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %38,8
 • Hizmet %2,6
 • Denetim/Teftiş %1,9
 • Üretim / İmalat %1,2
 • Teknik %1,2
 • AR-GE %1,1
 • Kalite %0,8
 • Satış %0,5
 • İdari İşler %0,5
 • Yönetim %0,5
Çevre Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Çevre %24,9
 • Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm %13,6
 • Danışmanlık %10,6
 • Yapı %10,6
 • Hizmet %8,6
 • Maden ve Metal Sanayi %2,7
 • Enerji %2,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %1,7
 • Kimya %1,4
 • Gıda %1,1
Çevre Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %54,7
 • Erkek %45,4
Çevre Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %72,4
 • Yüksek lisans %24,6
 • Diğer %1,6
 • Doktora %1
 • Ön Lisans %0,2
 • Lise %0,2
 • İlköğretim %0,1
Çevre Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Sakarya Üniversitesi %6,1
 • Kocaeli Üniversitesi %5,5
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %5,2
 • Çukurova Üniversitesi %5,2
 • Cumhuriyet Üniversitesi %5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %4,3
 • Atatürk Üniversitesi %4,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,3
 • Anadolu Üniversitesi %3,3
Çevre Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Mühendisliği %87,6
 • Kimya Teknolojisi (MYO) %1
 • Kimya (MYO) %0,9
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (MYO) %0,6
 • Kimya %0,5
 • Çevre Koruma (MYO) %0,5
 • İşletme %0,3
 • Harita Kadastro (MYO) %0,3
 • Kimya Mühendisliği %0,2
 • Fizik %0,1
Çevre Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %8,3
 • Microsoft Office %5,3
 • Salary Review %3,6
 • Microsoft Office Word %1,8
 • Microsoft Office Excel %1,7
 • Engell %1,6
 • Çevre Hukuku %1,6
 • Amateur Piano %1,5
 • ISO 14001 %1,5
 • MS Excel %1,4