Çevre Uzmanı

Çevre Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Çevre Uzmanı Kimdir?

Çevre uzmanı, çevre koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek ile sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır.

Çevre Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Çevre araştırmaları yürütmek ve kirlilik kaynaklarını incelemek,
 • Çevre kirliliği ve tehditlerini ortadan kaldırmak için yöntemler geliştirmek,
 • Doğa bilimleri gibi çevre çalışmalarının farklı disiplinlerini araştırmalara dahil etmek,
 • Gıda, toprak, su ve hava örneklerini gözlemleyip toplamak, analiz etmek ve çevre koşulları ile ilgili raporlar oluşturmak,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek ve tehlikeli malzemeleri, ilgili birimlere rapor etmek,
 • Tehlikeye maruz kalma ile ilgili çalışan şikayetlerini araştırmak,
 • Tehlikeli atık araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Kimyasal sızıntı gibi tehlike arz eden çevresel olayları ele almak için acil müdahale ekibi ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Çevresel kazaları araştırmak ve ilgili birimlere önleyici tedbirler konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Çalışanları çevre sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda eğitmek,
 • İlgili mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden haberdar olmak.

Çevre Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Çevre uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Çevre Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Multidisipliner bir ekibin parçası olarak çalışabilmek veya ekip yönetimini sağlayabilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Teknik verileri sade bir dille izah edebilecek sözlü ve yazılı iletişim diline hakim olmak,
 • Laboratuvar ortamında uzun süre konsantrasyon içerisinde çalışabilmek,
 • Saha denetimlerini yapabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Acil durumlar karşısında sakin kalıp etkili çözümler sunabilmek,
 • Stratejik düşünme becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Çevre Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %48
 • Yönetim %3,9
 • Denetim/Teftiş %3,1
 • Üretim / İmalat %3,1
 • Eğitim %2,4
 • Teknik %1,6
 • Satış %1,6
 • Hizmet %1,6
 • Genel Başvuru %1,6
 • Planlama %0,8
Çevre Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Enerji %16,5
 • Çevre %15
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %6,3
 • Kimya %5,5
 • Hizmet %5,5
 • Yapı %4,7
 • Gıda %4,7
 • Maden ve Metal Sanayi %4,7
 • Elektrik & Elektronik %4,7
 • Danışmanlık %3,9
Çevre Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %55,1
 • Erkek %44,9
Çevre Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %51,2
 • Yüksek lisans %41,7
 • Diğer %3,1
 • Ön Lisans %1,6
 • Doktora %1,6
 • Lise %0,8
Çevre Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %11
 • Anadolu Üniversitesi %7,9
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %7,9
 • Kocaeli Üniversitesi %7,1
 • Hacettepe Üniversitesi %4,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,7
 • Uludağ Üniversitesi %4,7
 • Sakarya Üniversitesi %3,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,1
 • Marmara Üniversitesi %3,1
Çevre Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Mühendisliği %65,4
 • Kimya Mühendisliği %9,4
 • Jeoloji Mühendisliği %3,9
 • Biyoloji %3,9
 • Çevre (MYO) %1,6
 • Meteoroloji Mühendisliği %1,6
 • Dış Ticaret (MYO) %0,8
 • İktisat (İngilizce) %0,8
 • Uluslararası İlişkiler %0,8
 • Kimya Teknolojisi (MYO) %0,8
Çevre Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Engell %9,4
 • Amateur Piano %7,1
 • Salary Review %6,3
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %6,3
 • Microsoft Office 2007 %6,3
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %5,5
 • 8 Yıla Yakın Tiyatro İle İlgilendim. Türkiyenin Bir Çok İlinde Çeşitli Oyunlarda Yer Aldım. %5,5
 • T-Shrt Tasarımı %5,5
 • AutoCAD %4,7
 • C , C++ , PIC CCS PROGRAMLAMA ,PROTEUS , PLC, WİNCC SCADA %4,7