Değerleme Uzmanı

Değerleme Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Değerleme Uzmanı Kimdir?

Değerleme uzmanı; bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer tespit işlemini yapar. Konut, arsa ve bina gibi taşınmazların değerini bağımsız ve tarafsız olarak tespit eder.

Değerleme Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Gayrimenkullerin temel özelliklerini inceleyen ve piyasa araştırması yapan değerleme uzmanının genel sorumlulukları şunlardır;

 • Konut, bina, arsa gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etmek,
 • Teknik usul, esas ve yasal mevzuatlara hakim olmak,
 • Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını belirlemek için mülk üzerinde ayrıntılı denetimler yapmak,
 • Mülk değerlemesine maliyet, piyasa ve gelir yaklaşımlarını dahil etmek,
 • Bağımsız ve tarafsız bir şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz etmek,
 • Taşınmazın şimdiki veya gelecekteki değerini etkileyen tüm değişkenleri incelemek,
 • Müşteriler, devlet kurumu veya şirketlere yazılı değerlendirmeler yapmak,
 • Gayrimenkulle ilgili hakların hukuki durum analizini yapmak,
 • Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz etmek ve her bir mülk için demografik bilgi sağlamak,
 • Araştırma ve değerlendirme sonuçlarını detaylı bir şekilde yazılı rapor haline getirmek

Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Üniversitelerin dört yıllık İnşaat Mühendisliği, Şehir Planlama, Mimarlık, İşletme, İktisat gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Lisans eğitiminin ardından Değerleme Uzmanlığı Sınavına girip, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı lisansı alma şartı bulunmaktadır.

Değerleme Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Güçlü matematik ve analitik beceriye sahip olmak,
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Dikkat ve disiplin sahibi olmak,
 • Problem çözme yeteneği sergilemek,
 • Stresle başa çıkabilme becerisi göstermek,
 • Güvenilir olmak,
 • Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmak,
 • Veri analizi yapabilmek ve yorumlayabilmek,
 • Çoklu görevlerde, birden çok önceliği ele alabilme ve değerlendirme becerisi sergilemek.
Değerleme Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %10,6
 • Hizmet %7,5
 • Finans %5,1
 • Mimarlık %1,8
 • Genel Başvuru %1,8
 • Kredi %1,8
 • Teknik %1,5
 • Personel %1,3
 • İş Geliştirme %1
 • Denetim/Teftiş %1
Değerleme Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %73,5
 • Yapı %6,7
 • Danışmanlık %3,9
 • Finans - Ekonomi %3,4
 • Bilişim %1,3
 • Otomotiv %0,3
 • Tarım / Ziraat %0,3
 • Tekstil %0,3
 • Sigortacılık %0,3
 • Eğitim %0,3
Değerleme Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %73,6
 • Kadın %26,4
Değerleme Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %77,9
 • Yüksek lisans %14,5
 • Ön Lisans %4,8
 • Diğer %1,3
 • Lise %0,9
 • Doktora %0,6
Değerleme Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %9,4
 • Anadolu Üniversitesi %7,7
 • Selçuk Üniversitesi %4,3
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,7
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %3,1
 • Çukurova Üniversitesi %2,7
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %2,7
 • Kocaeli Üniversitesi %2,7
 • Erciyes Üniversitesi %2,5
Değerleme Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Harita Mühendisliği %13,4
 • İnşaat Mühendisliği %11
 • Şehir Planlama %8,8
 • İşletme %7,2
 • İnşaat (MYO) %3,7
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği %3,1
 • Harita Kadastro (MYO) %3,1
 • İktisat %2,7
 • Makine Mühendisliği %2,5
 • Mimarlık %2,5
Değerleme Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %5,1
 • Fakülte Futbol Takımı Oyuncusu %3,4
 • Kısa Öyküler Yazma %2,7
 • Bale Öğretmeni %2,5
 • Personel Maliyet %2,4
 • Microsoft Office %2,4
 • AutoCAD %1,9
 • REKLAM SENARYO %1,9
 • Ticaret %1,9
 • NETCAD %1,8