Denetçi Yardımcısı

Denetçi Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Denetçi Yardımcısı Kimdir?

Denetçi yardımcısı, denetim kapsamını belirlemek, plan oluşturmak, denetim raporları hazırlamak, eksiklikleri tespit etmek, düzeltici önlemler önermek ve denetçinin kendisine atadığı diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Denetçi Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Kamu kurumu ve özel sektörde çalışma imkanı bulunan denetçi yardımcısının sorumlulukları şunlardır;

 • İç kontrolleri değerlendirmek ve süreç iyileştirmeleri konusunda kurumlara tavsiyelerde bulunmak,
 • Mali kayıtların doğruluğunu kontrol etmek,
 • Dolandırıcılıkları tespit etmek amacıyla firma verilerini analiz etmek,
 • Kurum yararına bilanço hazırlamak,
 • Bütçe raporlarını incelemek için finansal analistlerle iş birliği yapmak,
 • Sektörel vergi düzenlemelerine uygun hareket etmeleri amacıyla firmalara rehberlik etmek,
 • Denetim ve prosedürlerin belgelendirilmesinde denetçiye yardımcı olmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek,
 • Kurum bilgileri gizliliğini korumak.

Denetçi Yardımcısı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Denetçi yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Kamu kurumunda denetçi yardımcısı olarak çalışmak isteyen bireylerin, ilgili Bakanlıkların düzenlediği yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Kamu kurumunda görev almak isteyen adayların Bakanlıklar tarafından ilan edilen kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmalıdır.

Denetçi Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

Kurumların finansal işleyişine yönelik incelemelerde bulunan denetçi yardımcısının öncelikli olarak analitik yönünün kuvvetli olması beklenir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Muhasebe ve finans sahasında yetkinlik göstermek,
 • Yasal vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Excel kullanarak finans analizi gerçekleştirebilmek,
 • Raporlama yapabilmek,
 • İş hedeflerine belirlenen zaman dilimi içerisinde ulaşmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da askerlik görevinden muaf olmak.
Denetçi Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %38,4
 • Muhasebe %11,5
 • Finans %3,4
 • Hizmet %1,3
 • Eğitim %0,3
 • Depo / Antrepo %0,3
 • Kalite %0,3
 • Teknikerlik %0,3
 • Sağlık %0,2
 • Mühendislik %0,2
Denetçi Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %70,3
 • Finans - Ekonomi %6,9
 • Danışmanlık %3,9
 • Yapı %1,8
 • Bilişim %0,7
 • Gıda %0,6
 • Tekstil %0,6
 • Telekomünikasyon %0,6
 • Taşımacılık %0,6
 • Sağlık %0,6
Denetçi Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %54,8
 • Kadın %45,2
Denetçi Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %72
 • Yüksek lisans %20,6
 • Ön Lisans %3,6
 • Lise %2
 • Diğer %0,9
 • Doktora %0,7
 • İlköğretim %0,2
Denetçi Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %9,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %9,3
 • Marmara Üniversitesi %7,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,3
 • Gazi Üniversitesi %3,4
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,2
 • Uludağ Üniversitesi %2,6
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %2,5
 • Ankara Üniversitesi %2
 • Kocaeli Üniversitesi %1,7
Denetçi Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %20,9
 • İktisat %12,1
 • Maliye %8
 • İşletme (İngilizce) %7,6
 • İktisat (İngilizce) %5,6
 • Muhasebe (MYO) %3,6
 • Kamu Yönetimi %2,2
 • Muhasebe %2,1
 • Ekonomi %2
 • Ekonometri %2
Denetçi Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Genel Muhasebe %2,9
 • Microsoft Office %2,7
 • Denetim %2,4
 • Muhasebe %2,3
 • Microsoft Office Excel %2,1
 • MS Excel %1,9
 • Microsoft Office Word %1,8
 • IFRS (Uluslararası finansal raporlama standartları) %1,3
 • Spirits And Beverage %1,2
 • Finansal Raporlama %1,2