Denetim Müdürü

Denetim Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Denetim Müdürü Kimdir?

Denetim Müdürü, iç denetimlerin yıllık denetleme planına uygun olarak düzenlenmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur.

Denetim Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Denetim müdürünün temel sorumluluğu, denetleme sürecinin başlangıcından raporlama aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerini koordine etmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Operasyonel ve finansal denetimleri planlanmak ve gerçekleştirmek,
 • Denetim görevinin risk alanlarına odaklanmasını ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Finansal veri, kayıtları ve raporları analiz etmek,
 • İş süreci risklerini belirlemek,
 • Kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek için test metodolojileri geliştirmek,
 • Denetimlerin planlanan takvim ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak,
 • Değerlendirmelerin sonuçlarını belgelemek,
 • Müşterinin iç kontrol sistemini değerlendirmek,
 • Denetim uygulamaları hakkında müşteriler ile iletişim kurmak,
 • Denetim sonuçlarına dayalı öneri ve raporlar sunmak,
 • Yeni personel için mesleki gelişim ve eğitim planları oluşturmak,
 • Muhasebe prosedürlerini gözden geçirmek,
 • Yeni sistem ve uygulamaları denetim programına dahil etmek,
 • Firma gizlilik politikalarına uygun hareket etmek.

Nasıl Denetim Müdürü Olunur?

Denetim müdürü olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat, Hukuk ve ilgili bölümlerinden mezun olarak mesleğe adım atmak mümkündür.

Denetim Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

Yüksek organizasyonel kabiliyete sahip olması beklenen denetim müdürünün profesyonel nitelikleri şunlardır;

 • Denetim metodolojilerine hakim olmak,
 • Finansal verileri yorumlayabilmek ve rapor yazabilmek,
 • Bilişim teknolojilerinde yetkinliği bulunmak,
 • Güçlü zaman yönetimi yeteneği göstermek,
 • Analitik düşünme yönü ve matematiksel zekası kuvvetli olmak,
 • Detay odaklı çalışabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da askerlik görevinden muaf olmak.
Denetim Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %50,9
 • Finans %6,2
 • Muhasebe %4,4
 • Yönetim %4,2
 • Mühendislik %1,4
 • Güvenlik %1,4
 • Hizmet %1,1
 • Kalite %0,9
 • İdari İşler %0,9
 • Pazarlama %0,9
Denetim Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %32,8
 • Finans - Ekonomi %11
 • Danışmanlık %8,7
 • Gıda %5
 • Güvenlik %4,4
 • Yapı %2,9
 • Perakende %2,7
 • Tekstil %2,7
 • Topluluklar %2,6
 • Taşımacılık %2,3
Denetim Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %70,2
 • Kadın %29,9
Denetim Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %65,1
 • Yüksek lisans %21,7
 • Ön Lisans %4,8
 • Lise %4,7
 • Doktora %2,6
 • Diğer %0,9
 • İlköğretim %0,3
Denetim Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %13,4
 • Anadolu Üniversitesi %10,1
 • Marmara Üniversitesi %9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %6,3
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,5
 • Boğaziçi Üniversitesi %2,9
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,9
 • Gazi Üniversitesi %2,7
 • Ankara Üniversitesi %2,6
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %2,4
Denetim Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %18,7
 • İktisat %8,9
 • İşletme (İngilizce) %8,4
 • İktisat (İngilizce) %5,7
 • Maliye %3,9
 • Ekonomi %3,6
 • Kamu Yönetimi %2
 • Muhasebe %2
 • Muhasebe (MYO) %1,5
 • İşletme Mühendisliği %1,4
Denetim Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Spirits And Beverage %8
 • Barter Operasyon %6,2
 • Ergonomics %5,7
 • • Mutfak Kültürü %5,6
 • Mal Sayımı Yapabilirim %5,6
 • Denetim %5,6
 • Anında Karar %5,6
 • BORSA FİNANS %5,4
 • Vt2 %5,4
 • Satış Sonrası Hizmet %5,1