Ekonomist

Ekonomist nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Ekonomist Kimdir?

Ekonomist; eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlarda yönetimsel planlamaya ve karar vermeye yardımcı olacak tavsiyelerde bulunur. Pratik bilgi sağlamak için ekonomik kavramlar, teoriler ve analitik teknikleri kullanır.

Ekonomistin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Ekonomistin çalışma alanı; faiz oranları, vergilendirme ve istihdam düzeylerinden enerji, sağlık, ulaştırma ve uluslararası kalkınmaya kadar ekonomik ve sosyal politikanın her yönünü kapsayabilir. Ekonomistin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Matematiksel modelleri ve istatistiksel teknikleri kullanarak verileri analiz etmek,
 • İşletmelere, kamuya, özel sektöre ve diğer işverenlere ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapmak,
 • Araştırma sonuçlarını sunan rapor, tablo ve grafik hazırlamak,
 • Piyasa eğilimlerini yorumlamak ve tahmin etmek,
 • Yenilenebilir kaynakların tahmini üretimi, tüketimi ve yenilenemeyen kaynakların arz, tüketimi hakkında analiz yapmak,
 • Tasarruf politikaları uygulamak veya ekonomik problemleri çözmek için önerilerde bulunmak,
 • Eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlardaki konuları ekonomi açısından analiz etmek,
 • İşletme, hükümet ve bireyleri ekonomik konularda bilgilendirmek,
 • Akademik dergilerde ve diğer medya kaynaklarında yayınlanmak üzere makale kaleme almak,
 • Üniversite öğrencilerine, iktisat teorileri, ilkeleri ve yöntemlerini öğretmek,
 • Geçmiş ve şimdiki ekonomik sorunları ve eğilimleri değerlendirmek

Ekonomist Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ekonomist olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme Bölümü ya da ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Ekonomistin Nitelikleri Nelerdir?

Kendine güven ve ticari farkındalık ekonomistin temel nitelikleri arasındadır. İşverenlerin ekonomistte aradığı diğer nitelikler ise şunlardır;

 • Analiz etme yeteneği ve doğru kararlar verme kabiliyeti göstermek,
 • İstatistiksel bilgileri, farklı düzeylerde ekonomi uzmanlığına sahip insanlara aktarabilecek mükemmel yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak,
 • Verimli çalışma ilişkileri kurmak ve ekip içinde çalışabilmek,
 • Organizasyonel ve zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Son teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek
Ekonomist Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %20,3
 • Muhasebe %4,6
 • AR-GE %3
 • Akademik %2,1
 • İdari İşler %2,1
 • Yönetim %1,8
 • Genel Başvuru %1,6
 • Hizmet %1,6
 • Sağlık %1,2
 • Üretim / İmalat %0,9
Ekonomist Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %26,7
 • Hizmet %5,8
 • Danışmanlık %4,4
 • Yapı %2,5
 • Eğitim %2,3
 • Maden ve Metal Sanayi %2,1
 • Bilişim %1,8
 • Hayvancılık %1,6
 • Topluluklar %1,6
 • Tekstil %1,6
Ekonomist Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %50,8
 • Kadın %49,2
Ekonomist Eğitim Durumu
 • Üniversite %50,9
 • Yüksek lisans %27,9
 • Diğer %12,2
 • Doktora %7,8
 • Ön Lisans %0,9
 • Lise %0,2
Ekonomist Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %6,9
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %4,6
 • Boğaziçi Üniversitesi %3,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,5
 • Marmara Üniversitesi %2,3
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,8
 • Uludağ Üniversitesi %1,6
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,6
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,4
Ekonomist Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İktisat %23,5
 • Ekonomi %14,1
 • İşletme %6,9
 • İktisat (İngilizce) %5,3
 • Maliye %2,1
 • Ekonomi ve Finans %1,8
 • İşletme - Ekonomi %1,8
 • Ekonometri %1,6
 • Uluslararası Finans %1,2
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %0,9
Ekonomist Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Makro ekonomi %2,3
 • Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) %2,1
 • Microsoft Office %1,8
 • Ekonometri %1,8
 • İstatistiksel analiz %1,6
 • Rt2 %1,6
 • Rt1 %1,6
 • Finansal Analiz %1,4
 • Compatible To Teamwork And Strong Communication Skills %1,4
 • BİREYSEL VE TAKIM SPORLARINDA BAŞARILI %1,4