Felsefe Öğretmeni

Felsefe Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Felsefe Öğretmeni Kimdir?

Felsefe Öğretmeni, öğrencilere felsefe, mantık ve sosyoloji konuları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktan sorumludur. Bireylerin bağımsız ve eleştirel bir düşünce sistemi geliştirmelerini teşvik eder. Devlet okulları ile özel eğitim kurumlarının ortaöğretim birimlerinde görev alır.

Felsefe Öğretmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Öğrencilerin bilgi ve yetenek düzeylerine uygun ders planları hazırlamak,
 • Haftalık ve aylık ders programlarını düzenlemek,
 • Sorgulamayı teşvik edici ve öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı oluşturmak,
 • Öğrencilere felsefe ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Öğrencilerin düzeylerini değerlendirmek üzere sözlü ve yazılı sınavlar düzenlemek,
 • Öğrencilere akademik gelişimlerinde katkı sağlayacak proje çalışmaları ve ödevler vermek,
 • Öğrencilerin sınav notları, proje ile ödevlerini kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Öğrenci devamsızlık kayıtlarını tutmak,
 • Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerini bilgilendirmek,
 • Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Kurum içi toplantılara düzenli katılım sağlamak,
 • İlgili müfredat ve idare tarafından belirlenmiş politika ve prosedürleri takip etmek.

Nasıl Felsefe Öğretmeni Olunur?

Felsefe Öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Felsefe Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları şarttır.

Felsefe Öğretmeninin Nitelikleri Nelerdir?

Sosyal bilimlere ilgili ve gelişmiş sözel ifade yeteneğine sahip olması beklenen Felsefe Öğretmeninin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Zaman yönetimi becerisi göstermek,
 • Özgür ve eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
 • Eğitimde fırsat eşitliği ve katılımı destekleyen bir anlayış ile çalışmak
Felsefe Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %29,2
 • Akademik %1,5
 • İdari İşler %0,6
 • İthalat/İhracat %0,3
 • Pazarlama %0,3
 • Arşiv / Dokümantasyon %0,1
 • AR-GE %0,1
 • Sağlık %0,1
 • Personel %0,1
 • Bilgi İşlem %0,1
Felsefe Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %62,6
 • Danışmanlık %1,4
 • Tekstil %1
 • Hizmet %0,6
 • Reklam ve Tanıtım %0,4
 • Sağlık %0,3
 • Topluluklar %0,1
 • Basım - Yayın %0,1
 • Medya %0,1
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %0,1
Felsefe Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %81,8
 • Erkek %18,1
Felsefe Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %78,8
 • Yüksek lisans %13,5
 • Diğer %5,6
 • Doktora %1,3
 • Lise %0,4
 • İlköğretim %0,3
 • Ön Lisans %0,1
Felsefe Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Sakarya Üniversitesi %8,2
 • Anadolu Üniversitesi %7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,9
 • Uludağ Üniversitesi %4,6
 • Kırklareli Üniversitesi %3,9
 • Akdeniz Üniversitesi %3,2
 • Gazi Üniversitesi %3,2
 • Mersin Üniversitesi %2,9
 • Kırıkkale Üniversitesi %2,9
 • Pamukkale Üniversitesi %2,7
Felsefe Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Felsefe %53,4
 • Sosyoloji %20
 • Felsefe Grubu Öğretmenliği %7,8
 • Halkla İlişkiler %0,4
 • Eğitim Bilimleri %0,4
 • Sosyal Hizmetler %0,4
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %0,3
 • Psikoloji %0,3
 • Uluslararası İlişkiler %0,3
 • Arkeoloji %0,3
Felsefe Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office Word %1,7
 • Bilgisayar %1,4
 • Microsoft Office Powerpoint %1,3
 • Tiyatro %1
 • Microsoft Office %1
 • Microsoft Office Excel %1
 • Resim %0,8
 • Voleybol %0,8
 • İletişim %0,7
 • Yüzme %0,7