Finans Genel Müdür Yardımcısı

Finans Genel Müdür Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Finans Genel Müdür Yardımcısı Kimdir?

Finans genel müdür yardımcısı, bağlı bulunduğu kurumun mali stratejilerini geliştirme, risk yönetimi, bütçeleme, vergilendirme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesinde rol alır.

Finans Genel Müdür Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun iç ve dış finansal işlemlerini denetlemek,
 • Finans müdürü rehberliğinde, kurum hedeflerine dayalı yıllık bütçe önerileri sunmak,
 • Dönemsel bütçe tahminlerini hazırlamak ve bütçe analizleri yapmak,
 • Kurumun bilanço, kâr ve zarar tablolarını analiz etmek,
 • Finansal girişler, belge ve raporlardaki hata veya tutarsızlıkları gözden geçirmek ve düzeltilmesini sağlamak,
 • Bankacılık işlemlerini takip etmek ve ödemelerin zamanında ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Finansal risk ve rakip analizleri yapmak,
 • Kurumun finansal süreç veya işlemlerini değerlendirmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri belirlemek,
 • Muhasebe faaliyetlerini planlamak ve kayıtların mevzuatlar ile kurum prosedürlerine uygun olarak oluşturulmasını sağlamak,
 • Vergi beyanlarının ilgili yasalara uygun şekilde oluşturulduğundan ve vaktinde teslim edildiğinden emin olmak,
 • Uzun vadeli iş planları oluşturmada finans müdürü ile yönetim kurulunu desteklemek,
 • Tüm finans ekibinin günlük iş takibini yapmak,
 • Kurumun mali operasyonları ile ilgili üst yönetime rutin raporlamalar yapmak.

Nasıl Finans Genel Müdür Yardımcısı Olunur?

Finans genel müdür yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak şarttır.

Finans Genel Müdür Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik ve stratejik düşünme becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Analiz ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Finans Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %27,8
 • Muhasebe %5,6
 • Yönetim %3,7
 • Hizmet %1,9
 • Üretim / İmalat %1,9
 • Pazarlama %0,9
 • Bilgi İşlem %0,9
 • Eğitim %0,9
 • İthalat/İhracat %0,9
 • Lojistik %0,9
Finans Genel Müdür Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %10,2
 • Taşımacılık %8,3
 • Enerji %7,4
 • Tekstil %5,6
 • Finans - Ekonomi %5,6
 • Hizmet %4,6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,7
 • Gıda %3,7
 • Turizm %3,7
 • Maden ve Metal Sanayi %2,8
Finans Genel Müdür Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %63,6
 • Kadın %36,5
Finans Genel Müdür Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %48,1
 • Yüksek lisans %25
 • Diğer %10,2
 • Lise %9,3
 • Ön Lisans %6,5
 • Doktora %0,9
Finans Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Marmara Üniversitesi %7,4
 • Anadolu Üniversitesi %7,4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,4
 • Boğaziçi Üniversitesi %5,6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,8
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %1,9
 • Selçuk Üniversitesi %1,9
 • Gazi Üniversitesi %1,9
 • Uludağ Üniversitesi %1,9
Finans Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %13,9
 • İktisat %7,4
 • Ekonomi %5,6
 • Maliye %4,6
 • İşletme (İngilizce) %4,6
 • İşletme - Ekonomi %2,8
 • İşletme Yönetimi %2,8
 • Endüstri Mühendisliği %2,8
 • İktisadi İdari İlimler %2,8
 • İşletme Mühendisliği %1,9
Finans Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ergonomics %8,3
 • Finans %8,3
 • Muhasebe %8,3
 • Spirits And Beverage %7,4
 • Asic %6,5
 • Vt2 %6,5
 • Biyoyakıtlar %6,5
 • Rt2 %6,5
 • Mal Sayımı Yapabilirim %6,5
 • Finansal planlama/kontrol %6,5