Finans Sorumlusu

Finans Sorumlusu nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Finans Sorumlusu Kimdir?

Finans sorumlusu, bir kurumun mali hedeflerini belirleme, hedeflere yönelik finansal model geliştirme, uygulama ve firmanın mali faaliyetlerini raporlamayla sorumludur.

Finans Sorumlusunun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Yatırım fonu, sigorta veya mevduat hesabı gibi finansal hizmetlere ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek üzere müşterilerin mali durumunu değerlendirmek,
 • Müşteriler için hem kısa hem de uzun vadeli yatırım seçenekleri önermek,
 • Maaş, vergi hesaplama vb. dahil olmak üzere bordro işleme sistemini yönetmek,
 • Finansal işlem kayıtlarını tutmak,
 • Kâr ve zarar tablolarını gözden geçirmek,
 • Mali sorunları zamanında ele almak,
 • Muhasebe prosedürlerini gözden geçirmek ve ilgili birimlere iyileştirmeler önermek,
 • Muhasebe uygulamaları ve mali kayıt tutma konusunda muhasebe personeline yardımcı olmak,
 • Günlük nakit akışı raporları hazırlamak ve tüm ödeme işlemlerini kayıt altına almak,
 • Gelir muhasebesi, gider muhasebesi, hesap mutabakatı gibi ay sonu kapanış faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Borç ve alacakları yönetmek,
 • Kredi ve tahsilat faaliyetlerini yönetmeye yardımcı olmak,
 • Yönetime sunulmak üzere bütçe ve maliyet raporları hazırlamak,
 • Şirket politikalarının işlevsel olduğundan ve yasal düzenlemelere uyduğundan emin olmak,
 • Mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamak,
 • Şirket ve müşteri finansal bilgi gizliliğini korumak.

Nasıl Finans Sorumlusu Olunur?

Finans sorumlusu olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İstatistik, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Finans Sorumlusunun Nitelikleri Nelerdir?

 • Bütçeleme ve raporlama yapabilmek,
 • Finansal sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında yetkin bilgiye sahip olmak,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği göstermek,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Stresli iş ortamına uyum sağlayabilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Finans Sorumlusu Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %40,1
 • Muhasebe %7,7
 • Üretim / İmalat %3
 • İthalat/İhracat %1,9
 • Hizmet %1,8
 • Satış %1,8
 • İdari İşler %1
 • Sağlık %1
 • Pazarlama %0,8
 • Lojistik %0,7
Finans Sorumlusu Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %13,8
 • Otomotiv %7
 • Gıda %6,9
 • Tekstil %6,5
 • Hizmet %5
 • Maden ve Metal Sanayi %4,9
 • Kimya %4,1
 • Sağlık %3,7
 • Taşımacılık %3,6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,5
Finans Sorumlusu Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %62,8
 • Erkek %37,2
Finans Sorumlusu Eğitim Durumu
 • Üniversite %67,9
 • Ön Lisans %12,5
 • Lise %9,8
 • Yüksek lisans %8,1
 • Diğer %1,2
 • Doktora %0,3
 • İlköğretim %0,1
Finans Sorumlusu Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %22,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,5
 • Uludağ Üniversitesi %3
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,6
 • Marmara Üniversitesi %2,5
 • Kocaeli Üniversitesi %2,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,2
 • Trakya Üniversitesi %2,1
 • Selçuk Üniversitesi %2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,9
Finans Sorumlusu Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %20,8
 • İktisat %10,2
 • Muhasebe (MYO) %4,7
 • Muhasebe %3,8
 • Maliye %3,2
 • Kamu Yönetimi %2,8
 • İşletme (MYO) %1,8
 • Dış Ticaret (MYO) %1,8
 • Ekonometri %1,5
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,4
Finans Sorumlusu Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Production Planning %5,4
 • Süreç Yönetimi %5,4
 • Trade Marketing %4,9
 • Biyoyakıtlar %4,8
 • Rt1 %4,6
 • BORSA FİNANS %4,4
 • Fit For Flexible Working Hours %3,5
 • Cari Hesap ve Finans Takibi %3,3
 • Vt2 %3,2
 • Hızlı İşlem Yapma %3,2