Finansal Planlama Uzmanı

Finansal Planlama Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Finansal Planlama Uzmanı Kimdir?

Finansal planlama uzmanı, birey veya şirketlerin kısa ve uzun vadeli finansal durum, tasarruf, gelir ile yatırımlarını hedef ve beklentilerine uygun şekilde kullanmalarına yardımcı olmakla sorumludur. Risk ve fırsatları belirlemek için şirket veya bireylerin finansal durumlarını analiz eder.

Finansal Planlama Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Müşterilerin mevcut gelir ve gider, sigorta kapsamı, vergi durumu, finansal hedefleri ile risk toleransı hakkında bilgi toplamak,
 • Müşterilerin mali durumunu analiz etmek,
 • Yapılan analizler doğrultusunda kapsamlı finansal planlar hazırlamak,
 • Yatırım araştırması yapmak ve yatırım teklifleri hazırlamak,
 • Finansal stratejileri etkileyecek değişiklikleri belirlemek için müşterilerin hesapları ile planlarını düzenli olarak gözden geçirmek,
 • Kurumun yıllık faaliyet planı ile bütçe sürecinin stratejik yönlerinin belirlenmesine katkı sağlamak,
 • Sektör iş ortaklarıyla irtibat kurarak, sektörlerin rekabetçi dinamiklerini izlemek,
 • Ad Hoc analiz ve raporlamaları yapmak,
 • Stratejik girişimleri desteklemek için finansal modeller geliştirmek,
 • Müşteri toplantılarına katılım sağlamak ve tüm finansal verileri müşterilere sunmak,
 • Finansal planların ilerlemesini aktif olarak izlemek ve yönetmek,
 • Müşterilerin finansal planlarının rutin güncellemelerini yapmak,
 • İlgili ekipler ile iş birliği yaparak, kurumun finansal planlama ve müşteri ilişkileri geliştirme standartlarını karşılamasını sağlamak,
 • Departman üyelerinin yaptıkları analizleri gözden geçirmek ve ekip üyelerini denetlemek,
 • Aylık veya üç aylık yönetim kurulu toplantılarına katılarak sunumlar gerçekleştirmek

Nasıl Finansal Planlama Uzmanı Olunur?

Finansal planlama uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İşletme Mühendisliği, Ekonomi, İktisat, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Finansal Planlama Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Analiz yapma ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
Finansal Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %50,6
 • Planlama %5,1
 • Satış %3,8
 • Üretim / İmalat %2,5
 • Pazar Araştırma %1,3
 • Lojistik %1,3
 • Sigorta %1,3
 • Muhasebe %1,3
Finansal Planlama Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %17,7
 • Enerji %12,7
 • Hızlı Tüketim Malları %10,1
 • Sigortacılık %8,9
 • Gıda %7,6
 • Kimya %5,1
 • Sağlık %3,8
 • Perakende %3,8
 • Telekomünikasyon %3,8
 • Danışmanlık %3,8
Finansal Planlama Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %70,9
 • Erkek %29,1
Finansal Planlama Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %55,7
 • Yüksek lisans %40,5
 • Doktora %2,5
 • Ön Lisans %1,3
Finansal Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11,4
 • Marmara Üniversitesi %8,9
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %7,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %5,1
 • Kocaeli Üniversitesi %5,1
 • Galatasaray Üniversitesi %3,8
 • Boğaziçi Üniversitesi %3,8
 • Sabancı Üniversitesi %3,8
 • Ankara Üniversitesi %3,8
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,8
Finansal Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Endüstri Mühendisliği %13,9
 • Ekonomi %13,9
 • İşletme %10,1
 • Ekonometri %6,3
 • İktisat (İngilizce) %6,3
 • Uluslararası İlişkiler %6,3
 • İktisat %5,1
 • Matematik %5,1
 • Bankacılık/Finans %3,8
 • İşletme (İngilizce) %3,8
Finansal Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Rt2 %3,8
 • Bankacılık/Finans %3,8
 • Finansal planlama/kontrol %3,8
 • Bilgisayar Donanımları (İleri Seviye) %2,5
 • Finansal Analiz %2,5
 • SAP %2,5
 • Finansal Raporlama %2,5
 • Risk analizi %2,5
 • Analiz %2,5
 • Differential Scanning Calorimeter %2,5