İcra Memuru

İcra Memuru nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İcra Memuru Nedir?

İcra memuru; mahkeme kararı ile birlikte hareket ederek borçludan borcunu alıp, bunu alacaklıya verme görevini yerine getiren adli memurlardır. İcra memurları Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların bünyesinde çalışırlar.

İcra Memuru Ne İş Yapar?

Gerektiğinde görevlerini yerine getirmek için sahada da çalışan icra memurlarının yürüttükleri çeşitli görev ve sorumluluklar şunlardır:

 • İcra işlemlerine ilişkin belgeleri düzenlemek ve takibini yapmak,
 • İcra ile ilgili bildirileri kişilere göndermek,
 • Emirleri bildirmek ve yerine getirmek,
 • Haciz kararı almak,
 • Haciz işlemi yapmak,
 • Haciz işlemi başladığında haczedilecek malların tespitini gerçekleştirmek,
 • Haciz yoluyla gerçekleştirilen tüm taşınır ve taşınmaz malların satışını yapmak,
 • Amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 • Borçlunun taksitlendirme talebi üstünde düzenleme yapmak
 • Haciz olduğu sırada haczedilen kişiden tepki geldiğinde güvenlik görevlilerinden yardım istemek.

Nasıl İcra Memuru Olunur?

İcra memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girilmesi şartı vardır. Üniversitelerin herhangi bir önlisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) bölümünden mezun olmak yeterli bir ön koşul olacaktır. Lisans mezunu olmanın ön lisansa göre daha fazla şansı olsa da her iki eğitim durumundaki kişinin de KPSS’den en az 70 puan alması gerekmektedir. Bütün bu koşullar sağlandıktan sonra kadro açığı olması durumunda icra memurluğu pozisyonunda görev alınabilmektedir.

İcra Memuru Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Hukuk %26,6
 • İdari İşler %5,2
 • Hizmet %3,9
 • Finans %3,5
 • Muhasebe %3,5
 • Denetim/Teftiş %3,1
 • Sigorta %1,3
 • Genel Başvuru %1,3
 • Personel %0,9
 • Yönetim %0,9
İcra Memuru Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %27,5
 • Hizmet %7,4
 • Finans - Ekonomi %5,2
 • Tekstil %1,3
 • Ticaret %1,3
 • Sigortacılık %0,9
 • Reklam ve Tanıtım %0,9
 • Enerji %0,9
 • Perakende %0,9
 • Sağlık %0,9
İcra Memuru Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %59,6
 • Kadın %40,4
İcra Memuru Eğitim Durumu
 • Üniversite %50,2
 • Ön Lisans %22,7
 • Lise %13,1
 • Yüksek lisans %8,7
 • Diğer %3,9
 • İlköğretim %0,9
 • Doktora %0,4
İcra Memuru Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %19,7
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,9
 • Selçuk Üniversitesi %3,5
 • Dumlupınar Üniversitesi %3,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,1
 • Çukurova Üniversitesi %2,6
 • Ege Üniversitesi %2,2
 • Kocaeli Üniversitesi %2,2
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,7
 • Gazi Üniversitesi %1,7
İcra Memuru Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %12,2
 • Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) %10
 • Kamu Yönetimi %5,7
 • İktisat %5,7
 • Maliye %3,5
 • Adalet (MYO) %3,1
 • Ekonometri %1,7
 • Muhasebe (MYO) %1,3
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %1,3
 • Bilgisayar Programcılığı %1,3
İcra Memuru Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %2,6
 • Documantery Programme %2,6
 • Microsoft Office %2,2
 • Satış Sonrası Hizmet %1,7
 • Otomasyon,Plc Kumanda Sistemleri Bakim Onarim ,Ariza Bulma %1,3
 • Polymer Synthesis %1,3
 • Süreç Yönetimi %1,3
 • Rt1 %1,3
 • Doga Tabiatı %1,3
 • Production Planning %1,3