İhale Danışmanı

İhale Danışmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İhale Danışmanı Kimdir?

İhale danışmanı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, ihale öncesi ve sonrası süreçte mali, hukuki ve teknik konularda danışmanlık hizmeti verir.

İhale Danışmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Yürürlükteki mevzuatların takibi, yorumlanması, uygulanmasını sağlayan ve doğabilecek hukuki ve fiili problemlerin çözümü konularında destek sunan ihale danışmanının mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • İlgili ihale için gerekli tüm dökümanların hazırlanması sağlamak,
 • Teklif ve ihale stratejisi geliştirmek,
 • İhale teklif ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecine destek vermek,
 • İdari ve teknik şartnameleri satış ve pazarlama departmanı ve ilgili ürün müdürleri ile paylaşmak,
 • Teklif dosyasının hazırlanması aşamasında; teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, geçici teminata ilişkin belge, iş deneyim belgesi, iş hacmi, bilanço, gelir tablosu, banka referans mektubu ve diğer dokümanların kontrolünü sağlamak,
 • İhale işlemlerinin 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar başta olmak üzere; İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının hazırlanmasında danışmanlık sağlamak,
 • Aşırı düşük teklif sorgulaması sürecine destek vermek,
 • İhale sonrası ödeme, teslimat veya muayene sürecini yürütmek.

Nasıl İhale Danışmanı Olunur?

İhale danışmanı olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Çeşitli danışmanlık şirketlerinin mesleğe yönelik eğitim programları mevcuttur.

İhale Danışmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,
 • Kendi başına veya bir takımın bir parçası olarak etkili bir şekilde çalışabilmek,
 • Güçlü zaman yönetimi ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Aynı anda çeşitli görevleri koordine etme yeteneği sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak.
İhale Danışmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İdari İşler %5,3
 • Sağlık %3,2
 • Satınalma %3,2
 • Mühendislik %3,2
 • Yönetim %3,2
 • Personel %3,2
 • Organizasyon %3,2
 • İnsan Kaynakları %3,2
 • Muhasebe %3,2
 • Hizmet %2,1
İhale Danışmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %18,1
 • Sağlık %17
 • Danışmanlık %14,9
 • Hizmet %9,6
 • Gıda %4,3
 • Bilişim %3,2
 • Enerji %3,2
 • Güvenlik %2,1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %2,1
 • Otomotiv %2,1
İhale Danışmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %56,5
 • Kadın %43,5
İhale Danışmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %54,3
 • Ön Lisans %16
 • Lise %16
 • Yüksek lisans %9,6
 • Diğer %4,3
İhale Danışmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %12,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,3
 • Cumhuriyet Üniversitesi %3,2
 • Kırıkkale Üniversitesi %3,2
 • Gazi Üniversitesi %3,2
 • Ankara Üniversitesi %3,2
 • Atatürk Üniversitesi %3,2
 • Selçuk Üniversitesi %3,2
 • Çankaya Üniversitesi %2,1
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,1
İhale Danışmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %11,7
 • Kamu Yönetimi %6,4
 • İktisat %5,3
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %4,3
 • Bankacılık ve Sigortacılık (MYO) %3,2
 • Maliye %2,1
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %2,1
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %2,1
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %2,1
 • Bankacılık ve Sigortacılık %2,1
İhale Danışmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • MS Excel %3,2
 • Satış ve Pazarlama %3,2
 • IPSEC VPN %2,1
 • Cari Hesap İşlemleri %2,1
 • Photoshop %2,1
 • Ms Office %2,1
 • Ticaret %2,1
 • Satış Yönetimi %2,1
 • SAP %2,1
 • İletişim %2,1