İmalat Mühendisi

İmalat Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İmalat Mühendisi Kimdir?

İmalat mühendisi, firmanın üretim hatlarındaki kalite kontrol süreçlerini takip etme, iş akış optimizasyonunu sağlama ve üretimde verimliliği artırma çalışmalarında bulunur. Çeşitli araştırma çalışmaları ve analizler yürüterek uygulanabilecek iyileştirmeler veya alınabilecek aksiyonlar hakkında ilgili yöneticileri bilgilendirir.

İmalat Mühendisinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Günlük üretim planlarına uygun şekilde üretimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Üretimin hedeflenen kalite ve zamanda tamamlanmasını sağlamak,
 • Üretim verimlilik analizleri ile zaman etüdleri yapmak,
 • Üretim ekipmanları ile makinelerinin verimliliğini ve çalışmalarını denetlemek,
 • Süreç iyileştirme, kayıp zaman ve fire analizleri yapmak,
 • Makine ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek ve ekipmanların temin edilmesini sağlamak,
 • Ürün devreye alma süreçlerine destek olmak,
 • Üretimde karşılaşılan problemleri çözmek ve ilgili yöneticiye bildirmek,
 • Üretim ile ilgili raporları düzenli ve hatasız şekilde tutmak,
 • Kalite sisteminde devamlılığın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,
 • İmalat personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek,
 • Yeni üretim teknolojileri ve makineler hakkında araştırmalar yapmak ve yönetimi bilgilendirmek,
 • Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Tüm imalat işlemlerinin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile kalite standartlarına bağlı olarak gerçekleşmesini sağlamak.

Nasıl İmalat Mühendisi Olunur?

İmalat mühendisi olmak için üniversitelerin Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Gıda Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İmalat Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş disiplini ve sorumluluk bilinci yüksek olmak.
İmalat Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Üretim / İmalat %32
 • Mühendislik %19,9
 • AR-GE %4
 • Bakım / Onarım %0,9
 • Kalite %0,7
 • Teknik %0,5
 • Planlama %0,4
 • İdari İşler %0,3
 • Denetim/Teftiş %0,3
 • Hizmet %0,3
İmalat Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %22,8
 • Maden ve Metal Sanayi %19,1
 • Otomotiv %10,7
 • Bilişim %6,9
 • Havacılık %6,3
 • Yapı %4,4
 • Elektrik & Elektronik %3,2
 • Hizmet %2,4
 • Enerji %2,4
 • Gıda %2
İmalat Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %87,6
 • Kadın %12,4
İmalat Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %79,3
 • Yüksek lisans %17,5
 • Diğer %1,5
 • Doktora %0,7
 • Ön Lisans %0,5
 • Lise %0,3
 • İlköğretim %0,2
İmalat Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Gazi Üniversitesi %5,7
 • Karabük Üniversitesi %5,3
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %5,2
 • Sakarya Üniversitesi %4,8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %4,6
 • Kocaeli Üniversitesi %4,1
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %3,9
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,7
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,6
 • Erciyes Üniversitesi %2,3
İmalat Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Makine Mühendisliği %51,1
 • İmalat Mühendisliği %13,1
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği %5,3
 • Endüstri Mühendisliği %2,7
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %2,2
 • Kimya Mühendisliği %1,6
 • Mekatronik Mühendisliği %1,4
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği %1
 • Makine %0,9
 • Metal Öğretmenliği %0,9
İmalat Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %17
 • SOLIDWORKS %16,8
 • Microsoft Office %7,8
 • Salary Review %6,3
 • CATIA %5,3
 • Üst Düzeyde Kazakça Biliyorum %4,5
 • İyi B, %4,2
 • Talaşlı imalat %4
 • Kickboks Hakemliği Yapıyorum. %3,8
 • MATLAB %3,3