İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnşaat Mühendisi Kimdir?

İnşaat mühendisi; yol, bina, havaalanı, tünel, baraj, köprü, kanalizasyon, arıtma sistemleri dahil olmak üzere büyük inşaat projeleri ve sistemlerini tasarlar, inşa eder, denetler ve sürdürür.

İnşaat Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat mühendisi, yapı, ulaşım, çevre, denizcilik ve jeoteknik sektörlerinden birinde çalışabilmektedir. Hizmet verdiği sektöre bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösteren inşaat mühendisinin genel sorumlulukları şunlardır;

 • Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, yapıların bütçe dahilinde ve planlanan zamanda tamamlanmasını sağlamak,
 • Saha incelemeleri de dahil olmak üzere teknik ve fizibilite çalışmaları yapmak,
 • İşçilik, malzeme ve ilgili maliyetleri hesaplayarak proje bütçesini belirlemek,
 • Temelin yeterliliğini ve sağlamlığını belirlemek için toprak testini gerçekleştirmek ve değerlendirmek,
 • Projenin, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak,
 • Projenin sürdürülebilirliğini ve çevresel etkilerini değerlendirmek,
 • Detaylı tasarımlar geliştirmek için bir dizi bilgisayar yazılımı kullanmak,
 • Müşteri, mimar ve taşeronlar da dahil olmak üzere çeşitli profesyonellerle birlikte çalışmak,
 • Kamu kurumu ve planlama kurumlarına raporlama yapmak

İnşaat Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

İnşaat Mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • AutoCAD, Civil 3D ve benzeri tasarım programlarına hakim olmak,
 • Metodolojik düşünebilme ve proje yönetebilme becerisine sahip olmak,
 • Problem çözme yeteneği göstermek,
 • Son teslim tarihine ve bütçeye uygun olarak çalışmak,
 • Takım çalışması ve yönetimine yatkınlığı olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İnşaat Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %37,8
 • Teknik %1,9
 • Denetim/Teftiş %1,8
 • Üretim / İmalat %1
 • Hizmet %0,6
 • Yönetim %0,6
 • Mimarlık %0,5
 • Ulaştırma %0,3
 • Bakım / Onarım %0,3
 • Planlama %0,2
İnşaat Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %64,4
 • Hizmet %6,8
 • Elektrik & Elektronik %1,8
 • Enerji %1,5
 • Maden ve Metal Sanayi %1
 • Taşımacılık %0,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,3
 • Danışmanlık %0,2
 • Topluluklar %0,2
 • Eğitim %0,2
İnşaat Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %77
 • Kadın %23,1
İnşaat Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %76,6
 • Yüksek lisans %17,2
 • Diğer %4,9
 • Doktora %0,8
 • Ön Lisans %0,3
 • Lise %0,2
 • İlköğretim %0,1
İnşaat Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %4,4
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %4,3
 • Sakarya Üniversitesi %3,7
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,6
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %3,4
 • Balıkesir Üniversitesi %2,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,8
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %2,8
 • Selçuk Üniversitesi %2,6
 • Kocaeli Üniversitesi %2,5
İnşaat Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İnşaat Mühendisliği %81,3
 • İnşaat (MYO) %2,7
 • İnşaat Teknolojisi %1
 • Yapı Öğretmenliği %0,4
 • Çevre Mühendisliği %0,2
 • Jeoloji Mühendisliği %0,2
 • İşletme %0,2
 • Makine Mühendisliği %0,1
 • Fizik %0,1
 • Mimarlık %0,1
İnşaat Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %14,2
 • SAP2000 %7,2
 • Microsoft Office %6,5
 • ideCAD Statik %5
 • STA4 CAD %4,7
 • Salary Review %4,6
 • Bale Öğretmeni %3,8
 • Take Photography %3,1
 • Kısa Öyküler Yazma %3,1
 • MS Excel %2,9