İnsan Kaynakları Direktörü

İnsan Kaynakları Direktörü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Direktörü Kimdir?

İnsan kaynakları direktörü; işe alım, eğitim, ücretlendirme ve performans yönetimi sistemlerinin, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları Direktörünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurum hedefleri doğrultusunda insan kaynakları kültürü ve politikalarının oluşturulmasında rol almak,
 • Kurum içi kariyer planlama, performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Personel mesleki gelişimini sağlamak amacıyla eğitim programları planlamak ve uygulamak,
 • Alanına dair tüm kanun, yönetmelik ve uygulamaları takip etmek,
 • İş ve personel verimliliğini artırıcı projeler düzenlemek,
 • Personeli denetlemek ve gerektiğinde disiplin süreçlerini yürütmek,
 • Personelin motivasyonu ile kuruma bağlılığını artırmak için çalışmalar yürütmek,
 • Ücretlendirme ve yan haklar süreçlerinin yönetimine destek vermek,
 • Özlük işlemlerinin kontrolünü ve takibini yapmak,
 • SGK, İşkur ve diğer resmi kurumlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İnsan kaynakları personelinin faaliyetlerini organize etmek ve izlemek,
 • Düzenli insan kaynakları faaliyet raporları oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği hususlarında gerekli tedbirleri almak ve personele bu hususlar ile ilgili eğitim vermek.

Nasıl İnsan Kaynakları Direktörü Olunur?

İnsan kaynakları direktörü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Direktörünün Nitelikleri Nelerdir?

 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • Temsil ve sunum becerisine sahip olmak.
İnsan Kaynakları Direktörü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %53,3
 • Yönetim %4
 • Üretim / İmalat %3,3
 • Turizm %1,3
 • İdari İşler %1,3
 • Sağlık %1,1
 • Hizmet %1,1
 • Satış %1
 • Finans %0,8
 • Halkla İlişkiler %0,7
İnsan Kaynakları Direktörü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %6,7
 • Turizm %6,7
 • Hizmet %5,8
 • Sağlık %4,9
 • Yapı %4,7
 • Topluluklar %4,7
 • Perakende %4,7
 • Tekstil %4,1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4
 • Enerji %3,9
İnsan Kaynakları Direktörü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %52,3
 • Kadın %47,7
İnsan Kaynakları Direktörü Eğitim Durumu
 • Üniversite %53,9
 • Yüksek lisans %30,6
 • Doktora %5,6
 • Ön Lisans %4,8
 • Lise %3,1
 • Diğer %1,9
 • İlköğretim %0,2
İnsan Kaynakları Direktörü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %10
 • Anadolu Üniversitesi %9,8
 • Marmara Üniversitesi %7,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %6,7
 • Boğaziçi Üniversitesi %4,9
 • Uludağ Üniversitesi %3,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,4
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,2
 • Gazi Üniversitesi %3,1
 • Ankara Üniversitesi %2,8
İnsan Kaynakları Direktörü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %13,6
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %6,7
 • İktisat %5,6
 • Endüstri Mühendisliği %3,9
 • Kamu Yönetimi %3,8
 • Psikoloji %3,2
 • Uluslararası İlişkiler %2,4
 • İşletme (İngilizce) %2,2
 • Sosyoloji %1,9
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %1,9
İnsan Kaynakları Direktörü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Mobilya Ve Teknoloji Ürünleri Satışı %3,7
 • Performans yönetimi %3,5
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %2,3
 • Kalite Yönetim Sistemleri %2
 • İş hukuku %2
 • C (Başlangıç) %1,9
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %1,7
 • İş ve süreç analizi %1,7
 • Otomotiv Konusunda Herşeyi Severim %1,7
 • Ticaret %1,7