İnsan Kaynakları Elemanı

İnsan Kaynakları Elemanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Elemanı Kimdir?

İnsan Kaynakları Elemanı, personelin işe alım ile işten ayrılma süreçlerini görev aldığı kurumun prosedürleri ve mevzuatlar doğrultusunda yürütmekle sorumludur. Personelin maaş ve izinlerini takip ederek verileri ilgili sistemlere işler ve bağlı bulunduğu yönetici tarafından kendisine atanan diğer görevleri yerine getirir.

İnsan Kaynakları Elemanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak,
 • Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak,
 • Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapmak ve maaş bordrolarını düzenlemek,
 • Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak,
 • Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak,
 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • İnsan kaynakları departmanı ile kurumun personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenlemek,
 • İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirmek,
 • Adayların referans kontrollerini yapmak,
 • Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev almak,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirmek,
 • İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütmek

Nasıl İnsan Kaynakları Elemanı Olunur?

İnsan Kaynakları Elemanıı olmak için, üniversite veya meslek yüksekokullarının İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Elemanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Düzgün bir diksiyona ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
İnsan Kaynakları Elemanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %33,6
 • Üretim / İmalat %2
 • Hizmet %1,9
 • Muhasebe %1,5
 • Personel %1,3
 • Turizm %1,1
 • İdari İşler %1,1
 • Halkla İlişkiler %1
 • Genel Başvuru %0,7
 • Satış %0,6
İnsan Kaynakları Elemanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %8,6
 • Danışmanlık %7,5
 • Tekstil %6,8
 • Gıda %6,4
 • Hizmet %6,4
 • Yapı %4,9
 • Maden ve Metal Sanayi %4,3
 • Otomotiv %3,8
 • Sağlık %3,8
 • Taşımacılık %3,1
İnsan Kaynakları Elemanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %72,1
 • Erkek %27,9
İnsan Kaynakları Elemanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %57,9
 • Ön Lisans %21,5
 • Lise %11,4
 • Yüksek lisans %5,5
 • Diğer %2,9
 • İlköğretim %0,5
 • Doktora %0,1
İnsan Kaynakları Elemanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %11,3
 • Sakarya Üniversitesi %5
 • Kocaeli Üniversitesi %4,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,2
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %2
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,9
 • Akdeniz Üniversitesi %1,7
İnsan Kaynakları Elemanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %9,8
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %7,9
 • İnsan Kaynakları (MYO) %4,5
 • İnsan Kaynakları %3,7
 • İktisat %3,6
 • İşletme Yönetimi %2,6
 • Kamu Yönetimi %2,5
 • Muhasebe (MYO) %2,1
 • Uluslararası İlişkiler %1,7
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %1,6
İnsan Kaynakları Elemanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %2,4
 • Microsoft Office Excel %1,7
 • Microsoft Office Word %1,6
 • İnsan Kaynakları %1,2
 • Microsoft Office Powerpoint %1,1
 • Bilgisayar %0,9
 • MS Excel %0,8
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %0,7
 • İletişim %0,6
 • Özlük işlemleri %0,6