İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Kimdir?

İnsan kaynakları uzman yardımcısı, bağlı bulunduğu kurumun işe alım, ücret ve yan haklar ile kariyer yönetiminde rol alır. İnsan kaynakları süreçleri ile prosedürlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesinde departman yönetimine destek verir.

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Tüm insan kaynakları süreçlerinin yasal mevzuatlar ve kurum prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,
 • Personel özlük dosyalarının ilgili kanunlara uygun tutulması, kontrolü ve güncelliğini sağlamak,
 • Personelin izin işlemlerini takip etmek,
 • Ücretlendirme ve bordrolama süreçlerine destek vermek,
 • Puantajları kontrol ederek, personel ücretlerini puantaj sistemine kaydetmek,
 • Kariyer portallarında iş ilanlarının oluşturulması ile takibini sağlamak,
 • İş başvurularını değerlendirmek ve mülakat süreçlerinde bulunmak,
 • İşbaşı ve oryantasyon eğitimlerinin organize edilmesinde ilgili yöneticiye destek vermek,
 • Personel iş sözleşmelerinin, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğunu kontrol etmek,
 • Disiplin süreçlerini insan kaynakları politikaları ve İş Kanunu çerçevesinde yürütmek,
 • Aylık veya dönem sonu faaliyet raporlarını zamanında ve eksiksiz olarak düzenlemek ve üst yönetime iletmek,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlara iletilmesi gereken evrakları hazırlamak ve ulaştırmak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tedbirler almak ve uygulamak.

Nasıl İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olunur?

İnsan kaynakları uzman yardımcısı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş Kanunu, SGK ve diğer ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %41,2
 • Hizmet %2
 • Üretim / İmalat %1,3
 • Finans %1
 • İdari İşler %0,9
 • Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi %0,8
 • Eğitim %0,8
 • Sağlık %0,8
 • Lojistik %0,6
 • Personel %0,6
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %8,1
 • Danışmanlık %7,8
 • Sağlık %6,9
 • Yapı %5,6
 • Finans - Ekonomi %5,5
 • Perakende %5,3
 • Gıda %5,2
 • Tekstil %4,9
 • Taşımacılık %4,3
 • Bilişim %3,4
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %78,1
 • Erkek %21,9
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %69,2
 • Yüksek lisans %20
 • Ön Lisans %7
 • Lise %2,7
 • Diğer %0,8
 • Doktora %0,2
 • İlköğretim %0,1
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %8,6
 • Sakarya Üniversitesi %7,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7
 • Marmara Üniversitesi %6,5
 • Kocaeli Üniversitesi %5,4
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,5
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %2,5
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,9
 • Trakya Üniversitesi %1,9
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %15,9
 • İşletme %11,4
 • İktisat %4,9
 • İnsan Kaynakları %4,7
 • İnsan Kaynakları (MYO) %3,6
 • Uluslararası İlişkiler %3
 • İşletme (İngilizce) %2,7
 • Sosyoloji %2,5
 • Kamu Yönetimi %2,4
 • Endüstri Mühendisliği %2,3
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %4,2
 • İnsan Kaynakları %2,4
 • Microsoft Office Excel %2,1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %1,9
 • SAP %1,9
 • Microsoft Office Word %1,8
 • SAP HR %1,7
 • MS Excel %1,6
 • Özlük işlemleri %1,4
 • Microsoft Office Powerpoint %1,3