İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Ayrıca çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için eğitim verir. İş güvenliği uzmanı, işçileri korumaya ek olarak, kimyasal, fiziksel, radyolojik ve biyolojik tehlikelere karşı iş yerlerini denetleyerek, mülklerin, çevrenin ve kamuoyunun zarar görmesini önler.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • İş yeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek,
 • İş yerindeki tehlikeleri belirlemek,
 • Zehirli olması muhtemel malzeme örneklerini analiz yapmak üzere toplamak,
 • İş yeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürleri belirlemek,
 • Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,
 • Gürültü anketi, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırması ve asbest yönetim planı gibi hijyen programlarını geliştirmek ve sürdürmek,
 • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim vermek,
 • Tehlikeli koşullar veya ekipman için kontrol sağlamak ve iyileştirici önlemler oluşturmak üzere mühendisler ve doktorlarla işbirliği yapmak

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeyi alabilmek için Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı Fizik veya Kimya bölümü, Teknik Öğretmenlik, Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinin birinden mezun olmak gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı belgesi beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde eğitim kurumlarınca düzenlenen yenileme eğitim programlarına katılım göstermek mecburiyeti bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Güvenlik talimatları ve endişelerini çalışanlara ve yöneticilere aktarabilecek iletişim yeteneğine sahip olmak,
 • Uzun süre ayakta durabilecek ve düzenli olarak seyahat edebilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • İş yerindeki güvensiz çalışma koşullarına ve çevresel kaygılara çözüm bulabilecek problem çözme kabiliyetine sahip olmak,
 • Detay odaklı olmak
İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %12,3
 • Mühendislik %10,5
 • Hizmet %8,4
 • Üretim / İmalat %3,7
 • Güvenlik %2,4
 • Sağlık %1,6
 • Eğitim %1,5
 • Yönetim %1,2
 • Teknik %1,2
 • Genel Başvuru %1
İş Güvenliği Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Çevre %20,7
 • Sağlık %19,3
 • Yapı %16,3
 • Hizmet %9,7
 • Danışmanlık %5,2
 • Maden ve Metal Sanayi %3,4
 • Enerji %2,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %1,7
 • Elektrik & Elektronik %1,7
 • Otomotiv %1,6
İş Güvenliği Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %61,7
 • Kadın %38,3
İş Güvenliği Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %60,6
 • Yüksek lisans %31,1
 • Ön Lisans %5,5
 • Diğer %1,2
 • Doktora %1,1
 • Lise %0,3
 • İlköğretim %0,1
İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Kocaeli Üniversitesi %4,8
 • Çukurova Üniversitesi %3,8
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,4
 • Ege Üniversitesi %3,3
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3,1
 • Gazi Üniversitesi %3
 • Selçuk Üniversitesi %2,9
 • Atatürk Üniversitesi %2,9
 • Sakarya Üniversitesi %2,8
İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Kimya %10,5
 • Fizik %9,6
 • Jeoloji Mühendisliği %5,9
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO) %5,9
 • Çevre Mühendisliği %5,6
 • Biyoloji %4,7
 • Maden Mühendisliği %4,6
 • Kimya Mühendisliği %3,6
 • Makine Mühendisliği %2,8
 • Gıda Mühendisliği %2,6
İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %2,9
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %2,1
 • Ticaret %1,8
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %1,8
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %1,7
 • AutoCAD %1,6
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %1,5
 • Engell %1,4
 • Microsoft Office %1,4
 • C , C++ , PIC CCS PROGRAMLAMA ,PROTEUS , PLC, WİNCC SCADA %1,3