İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği mühendisi, emniyetli veya sıhhi olmayan çalışma koşullarını düzeltmek için mühendislik teknolojisini kullanarak programlar geliştirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için yeni makine ve ekipmanlara ilişkin planları ve teknik özellikleri gözden geçirmek,
 • Endüstriyel kontrol mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmek,
 • Bina veya nihai ürünün sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olmak,
 • Nedenleri ve önleyici tedbirleri belirlemek için kazaları, yaralanmaları veya meslek hastalıklarını araştırmak,
 • Çalışanların kimyasal, fiziksel veya biyolojik iş tehlikelerine maruz kalmalarını azaltacak süreçler geliştirmek,
 • Sağlık denetimleri sırasında tespit edilen ihlalleri gidermek için yeni düzenlemeler yapmak,
 • İş yeri dahilinde gürültü seviyesini ölçmek,
 • Binadaki değişikliklerle gürültü seviyesini azaltmak, gürültüye maruz kalma süresini kısaltmak veya işçilerin doğru bir işitme koruma ekipmanı kullanmasını sağlamak,
 • Potansiyel tehditleri en aza indirmek için yeni çözümler geliştirmek,
 • Geri dönüşüm, atık bertarafı, kirlilik kontrolü vb. uygulamaları kontrol etmek,
 • Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygunluğu doğrulamak için hava kalitesi, gürültü, sıcaklık veya radyasyon seviyelerini ölçmek.

Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği mühendisi olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Çevre Mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği ve ilgili mühendislik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Mesleği icra edebilmek için İş Güvenliği Uzmanlık sertifikasına sahip olma mecburiyeti bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • ISO çevre yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Problemlere yaratıcı çözümler sunabilmek,
 • Acil durumlar karşısında etkili kararlar verebilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Değişken mesai dilimleri dahilinde çalışabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Eleştirel düşünme yapısına sahip olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %28,2
 • Denetim/Teftiş %5,8
 • Üretim / İmalat %5,8
 • Kalite %3
 • Hizmet %1,9
 • Teknik %1,4
 • Depo / Antrepo %1,1
 • Güvenlik %0,8
 • İdari İşler %0,6
 • Genel Başvuru %0,6
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %21,8
 • Çevre %16
 • Enerji %10,2
 • Maden ve Metal Sanayi %6,9
 • Sağlık %5,8
 • Hizmet %5,5
 • Danışmanlık %4,1
 • Otomotiv %3
 • Kimya %2,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %2,5
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %65,5
 • Kadın %34,5
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %54,4
 • Yüksek lisans %42
 • Diğer %1,9
 • Doktora %0,8
 • Ön Lisans %0,8
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Sakarya Üniversitesi %5,2
 • Cumhuriyet Üniversitesi %5,2
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %4,7
 • Çukurova Üniversitesi %4,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %3,9
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %3,9
 • Kocaeli Üniversitesi %3,6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,6
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Mühendisliği %14,6
 • Jeoloji Mühendisliği %13
 • Maden Mühendisliği %7,2
 • Kimya Mühendisliği %6,4
 • Makine Mühendisliği %6,1
 • Jeofizik Mühendisliği %4,7
 • Kimya %4,4
 • Endüstri Mühendisliği %4,1
 • Ziraat Mühendisliği %2,2
 • İş Sağlığı ve Güvenliği %1,9
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %3,3
 • Salary Review %3
 • Microsoft Office %2,2
 • Fakülte Futbol Takımı Oyuncusu %2,2
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %2,2
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %2,2
 • C , C++ , PIC CCS PROGRAMLAMA ,PROTEUS , PLC, WİNCC SCADA %1,7
 • Projects %1,4
 • Dökümantasyon Hazırlama %1,1
 • ISO 14001 %1,1