İşletme Müdürü

İşletme Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İşletme Müdürü Kimdir?

İşletme müdürü, görev aldığı işletmenin günlük operasyonlarının düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

İşletme Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

İşletme müdürünün görev tanımı, işletmenin faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonelinin genel sorumlulukları şunlardır;

 • İşletme hedefleriyle uyumlu iş plan ve stratejilerini geliştirmek,
 • İşletme faaliyetlerinin sorunsuz ve kesintisiz şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Mali tablolar, satış ve faaliyet raporları ile diğer performans verilerini gözden geçirmek,
 • Bütçe ve yıllık işletme maliyetlerini iyileştirmek için aksiyonlar almak,
 • Reklam kampanyaları ve satış promosyonları gibi, işletmenin ürün veya hizmetlerine yönelik pazarlama stratejileri geliştirmek,
 • Pazarlama, satış, insan kaynakları ve diğer ilgili operasyonları desteklemek,
 • Personelin işe alım süreçlerini yönetmek ve denetimini sağlamak,
 • Personelin eğitim ve görev dağılımını planlamak,
 • İşletme hedeflerini düzenlemek ve ilerletmek için üst yönetim ile koordinasyon sağlamak,
 • Tedarikçi, müşteri veya diğer hizmetlerle ilgili sözleşmeleri yönetmek,
 • İşletmenin durumu hakkında üst yönetime dönemsel ve yıllık raporlar hazırlamak ve sunmak,
 • Yönetici, personel, tedarikçi ve müşteriler ile güven odaklı ve uzun vadeli ilişkiler kurmak,
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği alan kapsamında, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
 • İşletmenin temizlik, güvenlik, bakım ve teknik ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.

Nasıl İşletme Müdürü Olunur?

İşletme müdürü olmak için İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İşletme Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • İş takibi ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Problem çözme ve inisiyatif alabilme yeteneği göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
İşletme Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Yönetim %12,9
 • Yiyecek ve İçecek %7,4
 • Üretim / İmalat %6,8
 • Hizmet %5,6
 • İdari İşler %4,2
 • Turizm %3,5
 • Mühendislik %2,9
 • Satış %1,5
 • Operasyon %0,8
 • Pazarlama %0,8
İşletme Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Gıda %23,7
 • Eğlence - Kültür - Sanat %12
 • Turizm %11,3
 • Hizmet %6,2
 • Tekstil %5,8
 • Enerji %3,8
 • Yapı %2,9
 • Maden ve Metal Sanayi %2,9
 • Sağlık %2,3
 • Kimya %1,7
İşletme Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %79,1
 • Kadın %20,9
İşletme Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %52,9
 • Lise %21,3
 • Ön Lisans %13,6
 • Yüksek lisans %6,8
 • Diğer %3,7
 • İlköğretim %1,3
 • Doktora %0,3
İşletme Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %12,9
 • Uludağ Üniversitesi %2,4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,1
 • Ege Üniversitesi %2,1
 • Selçuk Üniversitesi %1,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,6
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,3
 • Akdeniz Üniversitesi %1,3
 • Trakya Üniversitesi %1,3
 • Marmara Üniversitesi %1,3
İşletme Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %8,5
 • İktisat %2,4
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %2,2
 • Makine Mühendisliği %2,2
 • Gıda Mühendisliği %1,9
 • Kamu Yönetimi %1,8
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %1,7
 • Maden Mühendisliği %1,4
 • Kimya %1,3
 • Turizm, Otelcilik %1,3
İşletme Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,8
 • Macbook Pro %1,4
 • Hayel Kurmak %1,3
 • Hedefleri Olan %1,3
 • Satış ve Pazarlama %1,2
 • Salary Review %1,1
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %1,1
 • Microsoft Office %1,1
 • Documantery Programme %1
 • Kazık Hasarları %0,9

İşletme Müdürü İş İlanları

(21 iş ilanı)