Java Yazılım Uzmanı

Java Yazılım Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Java Yazılım Uzmanı Kimdir?

Java yazılım uzmanı, bir programlama dili olan Java’yı kullanarak uygulama ve yazılımları programlamak ve geliştirtirmekten sorumludur.

Java Yazılım Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Java yazılımı uzmanının öncelikli görevi, Java tabanlı bileşen ve arayüzler geliştirip, uygulayarak kullanıcı bilgisi çözümleri oluşturmaktır. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Kullanıcı gereksinimlerini analiz ederek hedefleri tanımlamak,
 • Java uygulama aşamalarını tasarlamak,
 • Beklenti ve öncelikleri belirleyerek kullanıcı arayüzleri tasarlamak,
 • Tasarım ve geliştirme aşamalarında kalite ve tutarlılığı sağlamak,
 • Üretim ve üretim dışı uygulama sorunlarını tanımlamak,
 • Geliştirilen java projelerinin ince ayarını yapmak ve optimize etmek,
 • Java uygulaması ve altyapı soruları için teknik destek ve danışmanlık sağlamak,
 • Kurulu java uygulama süreçlerini iyileştirmek için değişiklikler önermek,
 • Uygulama geliştirme için teknik tasarımlar oluşturmak,
 • Java programları için uygulama kodu geliştirmek,
 • Veritabanı mimarisi ve sunucu komut dosyası tasarlayarak uygulamaları bütünleştirmek,
 • Yazılım araçlarını kullanarak multimedya uygulamaları oluşturmak,
 • Gereksinimleri, program ve etkinlikleri koordine ederek uygulama geliştirmeyi tamamlamak,
 • Dokümantasyon ve yardım araçları geliştirerek kullanıcıları desteklemek,
 • Yeni teknoloji ve yazılım ürünlerini araştırarak iş bilgilerini güncellemek,
 • Satın alma alternatiflerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırarak sistem çözümlerini önermek.

Nasıl Java Yazılım Uzmanı Olunur?

Java yazılım uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Java Yazılım Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek.
Java Yazılım Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • AR-GE %18
 • Bilgi İşlem %15,3
 • Mühendislik %11,3
 • Finans %2,5
 • Teknoloji %2
 • Sigorta %0,8
 • Teknik %0,8
 • Program %0,7
 • İş Geliştirme %0,7
 • Hizmet %0,7
Java Yazılım Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Bilişim %61,9
 • Telekomünikasyon %6,4
 • Finans - Ekonomi %5,7
 • Sigortacılık %4,4
 • Hizmet %2,2
 • Taşımacılık %1,3
 • Medya %1
 • Elektrik & Elektronik %0,8
 • Ticaret %0,8
 • Danışmanlık %0,8
Java Yazılım Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %84,9
 • Kadın %15
Java Yazılım Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %69
 • Yüksek lisans %24,6
 • Ön Lisans %3,4
 • Diğer %1,5
 • Doktora %1,2
 • İlköğretim %0,2
 • Lise %0,2
Java Yazılım Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Sakarya Üniversitesi %5,6
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5,6
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %4,9
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3
 • Marmara Üniversitesi %2,9
 • Ege Üniversitesi %2,7
 • Hacettepe Üniversitesi %2,7
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,4
 • Gazi Üniversitesi %2,4
 • Kocaeli Üniversitesi %2,4
Java Yazılım Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Bilgisayar Mühendisliği %54,8
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %7,3
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %3,7
 • Yazılım Mühendisliği %2
 • Matematik %1,7
 • Bilgisayar Programcılığı %1,7
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. %1,5
 • Fizik %1,2
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri %1,2
 • Matematik-Bilgisayar %1,2
Java Yazılım Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Java %32,4
 • JavaScript %20,9
 • Hibernate %17
 • Spring Framework %16,9
 • MySQL %15,9
 • Doga Tabiatı %15,7
 • JavaServer Faces (JSF) %13,5
 • HTML %12
 • Mcsa %11,5
 • Dimensional Modeling %11,1