Kalite Kontrol Şefi

Kalite Kontrol Şefi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kalite Kontrol Şefi Kimdir?

Kalite kontrol şefi; üretim öncesi ve sonrası süreçlerin kalite kontrollerini gerçekleştirmek, üretimde ortaya çıkan kalite problemleri ile ilgili çalışmalar yürütmek ve ilgili personele eğitim vermekten sorumludur.

Kalite Kontrol Şefinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Üretim sürecinde, çıkan ürünün kalite kontrolünü şirketçe belirlenmiş standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • Alınan kalite kontrol verilerine istinaden ilgili formları doldurmak ve üst yöneticiye onaylatmak,
 • Üretimde karşılaşılan uygunsuz ürünleri raporlamak ve ilgili birime iletmek,
 • Belirlenen üretim planı doğrultusunda, makinelerde yapılan üretim değişikliğinin ardından ilk üretim onayını vermek,
 • Üretim sürecinin iyileştirilmesi için yapılacak denemelere destek vermek ve süreci kontrol etmek,
 • Müşterilerden şikayet gelmesi durumunda gerekli test ve analizleri yaparak sonuçları ilgili birime iletmek,
 • Tedarikçi firmaların kalite ve yeterliliklerini tespit etmek, denetlemek,
 • İşletmeye gelen hammadde ve ekipmanların şirket tarafından belirlenmiş standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
 • Standartlara uygun olmayan malzemelerin iadesini yapmak,
 • Tüm üretim faaliyetlerinin, öngörülen zamanda yapılmasını sağlamak,
 • Kalite sistemi belgelerinin hazırlık aşamasında aktif rol almak,
 • Şirket içi kalite eğitimlerini planlamak ve personele eğitim vermek,
 • Laboratuvar cihazlarının periyodik bakımını ve temizliğini yaptırmak.

Nasıl Kalite Kontrol Şefi Olunur?

Kalite kontrol şefi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Kalite Kontrol Şefinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • Kalite yönetim sistemlerine hakim olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Sonuç odaklı çalışabilmek.
Kalite Kontrol Şefi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Kalite %36,3
 • Üretim / İmalat %10,1
 • Mühendislik %9,4
 • AR-GE %1,8
 • Teknikerlik %1,4
 • İthalat/İhracat %0,9
 • Denetim/Teftiş %0,8
 • Yönetim %0,5
 • Bakım / Onarım %0,5
 • Yiyecek ve İçecek %0,5
Kalite Kontrol Şefi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %20,8
 • Tekstil %17,1
 • Maden ve Metal Sanayi %7,7
 • Gıda %6,3
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %6,3
 • Kimya %6,1
 • Otomotiv %5,8
 • Enerji %3,7
 • Sağlık %3,3
 • Elektrik & Elektronik %2,9
Kalite Kontrol Şefi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %65,9
 • Kadın %34,1
Kalite Kontrol Şefi Eğitim Durumu
 • Üniversite %50,4
 • Ön Lisans %16,1
 • Lise %15,5
 • Yüksek lisans %12
 • Diğer %3
 • İlköğretim %2,2
 • Doktora %0,8
Kalite Kontrol Şefi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %4,8
 • Kocaeli Üniversitesi %3,7
 • Ege Üniversitesi %3,4
 • Çukurova Üniversitesi %3
 • Selçuk Üniversitesi %2,7
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,6
 • Ankara Üniversitesi %2,6
 • Sakarya Üniversitesi %2,4
 • Gazi Üniversitesi %2,3
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %2,2
Kalite Kontrol Şefi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Kimya %8,3
 • Kimya Mühendisliği %5,7
 • Jeoloji Mühendisliği %5,2
 • İnşaat Mühendisliği %4
 • Makine Mühendisliği %3,7
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği %3,7
 • Gıda Mühendisliği %3,6
 • İnşaat (MYO) %2,9
 • Tekstil (MYO) %2,4
 • Tekstil Mühendisliği %2,2
Kalite Kontrol Şefi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %5,5
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %5,3
 • Salary Review %3,1
 • Engell %2,8
 • PERSONEL MÜDÜR %2,4
 • Elektrik Ve Elektronik Cihazlar %2,3
 • Emir Komuta Zinciri Sağlama %2
 • Kalite Kontrol %2
 • AutoCAD %1,9
 • Ticaret %1,9