Kontrolör

Kontrolör nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kontrolör Kimdir?

Kontrolör, muhasebe departmanlarını denetlemek ve periyodik mali raporlar hazırlamakla sorumludur. Şirket büyüklüğüne bağlı olarak muhasebecileri, kredi, bordro ve vergi yöneticilerini aynı zamanda da diğer pozisyonları denetleyebilir.

Kontrolörün Sorumlulukları Nelerdir?

Kontrolör, birçok sektörde istihdam edilebilmektedir. Hizmet verdiği kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılıklar gösteren meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şunlardır;

 • Finansal verileri toplamak, analiz etmek ve konsolide etmek,
 • Denetimleri gerçekleştirerek mali durumu izlemek,
 • Dış denetçilere bilgi vermek,
 • Nakit ve kredi yönetimi için iç kontrol ilke, politika ve prosedürleri geliştirmek,
 • Finansal kararlara rehberlik etmek,
 • Bütçe ve tahminler oluşturmak,
 • Harcamaları planlayarak bütçe hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,
 • Finansal rapor ve risk analizleri hazırlamak ve sunmak,
 • Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak,
 • Kurum ve müşteri veri gizliliğini korumak.

Nasıl Kontrolör Olunur?

Kontrolör olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Firmalar, faaliyet gösterdikleri sahaya bağlı olarak adaylarda farklı lisans programlarından mezuniyet kriteri aramaktadır.

Kontrolörün Nitelikleri Nelerdir?

 • Çoklu iş görevlerini önceliklendirebilmek,
 • Ekip yönetimi ve çalışmasını sağlayabilmek,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerisi sergilemek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Matematiksel zekası ve analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Özdisiplin sahibi olmak,
 • Tempolu iş ortamına uyum sağlamak,
 • Detay odaklı çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak, görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
Kontrolör Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %13,3
 • Finans %5
 • Kalite %4,6
 • Mühendislik %4,5
 • Hizmet %3,2
 • Üretim / İmalat %2,7
 • Genel Başvuru %2,2
 • AR-GE %2
 • Teknik %2
 • Personel %1,8
Kontrolör Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %17,4
 • Yapı %11,1
 • Finans - Ekonomi %6,4
 • Otomotiv %6
 • Tarım / Ziraat %5,4
 • Enerji %4,8
 • Sağlık %3,8
 • Elektrik & Elektronik %3,8
 • Taşımacılık %3,7
 • Gıda %3,2
Kontrolör Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %63
 • Kadın %37
Kontrolör Eğitim Durumu
 • Üniversite %54,6
 • Lise %14,8
 • Yüksek lisans %14,7
 • Ön Lisans %12,5
 • İlköğretim %1,9
 • Diğer %1,2
 • Doktora %0,3
Kontrolör Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %8,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Ankara Üniversitesi %3,1
 • Ege Üniversitesi %3,1
 • Gazi Üniversitesi %2,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,8
 • Selçuk Üniversitesi %2,7
 • Çukurova Üniversitesi %2,5
 • Marmara Üniversitesi %2,3
 • Kocaeli Üniversitesi %2,2
Kontrolör Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %7,3
 • İktisat %4
 • İnşaat Mühendisliği %3
 • Şehir Planlama %2,2
 • İnşaat (MYO) %2,2
 • Ziraat Mühendisliği %1,9
 • Kamu Yönetimi %1,8
 • İktisat (İngilizce) %1,5
 • İşletme (İngilizce) %1,5
 • Makine Mühendisliği %1,4
Kontrolör Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %1,9
 • Personel Maliyet %1,7
 • Ticaret %1,4
 • Microsoft Office %1,3
 • Biyoyakıtlar %1,1
 • AutoCAD %1
 • Documantery Programme %0,9
 • BORSA FİNANS %0,8
 • Spirits And Beverage %0,8
 • • Deadline And Target Driven %0,7