Kurumsal Pazarlama Uzmanı

Kurumsal Pazarlama Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kurumsal Pazarlama Uzmanı Kimdir?

Kurumsal pazarlama uzmanı; hizmet verdiği kurumun ürün veya hizmetlerini tanıtmada en etkin yolların belirlenmesi için çalışır. Pazarlama kampanyalarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve ölçülmesine yardımcı olur. Yerel, bölgesel veya uluslararası düzeyde belirli pazarlar üzerinde araştırmalar yürütür.

Kurumsal Pazarlama Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Tüketici gereksinimleri, alışkanlıkları ve eğilimleri hakkında araştırmalar yürütmek,
 • Rakip analizi ve pazar araştırmaları yapmak,
 • Piyasa güçlerinin detaylı analizine dayalı yeni pazarlama stratejileri ve kampanyalar geliştirmek,
 • Marka konumlandırma fikirleri, reklam, grafik tasarımlar ve tanıtım materyalleri oluşturmak için yaratıcı ekip ile koordinasyon sağlamak,
 • Sosyal medya, e-posta, basılı yayın ve televizyon kanalları aracılığıyla hedef kitleye ulaşma çalışmalarında bulunmak,
 • Proje veya kampanyalar boyunca pazarlama personeline rehberlik etmek,
 • En etkili iletişim yöntemlerini geliştirmek için paydaşlar ile iş birliği sağlamak,
 • Pazarlama programlarının yaratıcılığını yönlendirmek ve incelemek için farklı iç departmanlar ile iş birliği yapmak,
 • Pazarlama hedeflerine ulaşmak için, projelerin planlandığı şekilde ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak,
 • Pazarlama, reklam ve iletişim program ve stratejilerinin etkinliğini ölçmek,
 • Pazarlama stratejisi sonuçlarını analiz ederek, ayrıntılı raporlar oluşturmak,
 • Hizmet veya ürün tanıtımları için lansman etkinlikleri planlamak,
 • Basın bültenleri hazırlamak.

Nasıl Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olunur?

Kurumsal pazarlama uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren; Pazarlama, İşletme, Halkla İlişkiler, Ekonomi gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kurumsal Pazarlama Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık olmak.
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Pazarlama %36,1
 • Sağlık %7,5
 • Finans %5,3
 • Satış %3,9
 • Halkla İlişkiler %1,8
 • Hizmet %1,6
 • Reklam %0,8
 • Sigorta %0,6
 • Kredi %0,6
 • Müşteri İlişkileri %0,6
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %27,3
 • Finans - Ekonomi %19,4
 • Hizmet %7,1
 • Telekomünikasyon %6,1
 • Sigortacılık %5,3
 • Bilişim %4,1
 • Havacılık %2,4
 • Yapı %2,2
 • Danışmanlık %1,6
 • Taşımacılık %1,6
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %54,5
 • Kadın %45,5
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %62,4
 • Yüksek lisans %20,4
 • Ön Lisans %10,2
 • Lise %5,7
 • Diğer %1
 • Doktora %0,4
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %10,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,5
 • Marmara Üniversitesi %5,9
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,4
 • Kocaeli Üniversitesi %2,2
 • Okan Üniversitesi %2,2
 • Sakarya Üniversitesi %2,2
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %2
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %13,1
 • İktisat %8,2
 • İşletme (İngilizce) %3,9
 • Uluslararası İlişkiler %3,5
 • Sağlık Yönetimi %3,3
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %2,9
 • Endüstri Mühendisliği %2,7
 • Biyoloji %2,4
 • Kamu Yönetimi %2
 • İktisat (İngilizce) %1,6
Kurumsal Pazarlama Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Satış ve Pazarlama %3,9
 • Ergonomics %3,7
 • Rt2 %3,1
 • Microsoft Office %2,9
 • Mal Sayımı Yapabilirim %2,9
 • Trade Marketing %2,7
 • Production Planning %2,7
 • Satış Sonrası Hizmet %2,5
 • Polymer Synthesis %2,5
 • Süreç Yönetimi %2,5