Lojistik Depo Sorumlusu

Lojistik Depo Sorumlusu nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Lojistik Depo Sorumlusu Kimdir?

Lojistik depo sorumlusu, hizmet verdiği firmanın lojistik depo ve sevkiyat işlemlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesinden sorumludur. Siparişlerin hazırlanması, faturalarının oluşturulması ve müşterilere iletilmesi işlemlerini organize eder.

Lojistik Depo Sorumlusunun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Müşterilerden gelen siparişlerin uygun şekilde sevk edilmek üzere hazırlanması ve tedarikçilerden gelen ürünlerin depolanması işlemlerini yürüten meslek profesyonelinin genel sorumlulukları şunlardır;

 • Depo stoklarının rutin sayımlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
 • Depoya gelen malzemelerin taşınmasını ve uygun lokasyonlara yerleştirilmesini sağlamak,
 • Malzemelerin fatura ve irsaliyeleri muhafaza etmek ve ilgili yöneticiye iletmek,
 • Tüm siparişlerin uygun şekilde ve vaktinde hazırlanması, paketlenmesi ile sevk edilmesini sağlamak,
 • Yükleme planlarını hazırlamak,
 • Depo ve sevk işlemlerinin firmanın prosedürleri ile kalite politikalarına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Ürün iadelerini almak, kontrol etmek ve ilgili yöneticiye bildirmek,
 • Depo giriş ve çıkış, mal kabul ile sevk irsaliyesi belgelerini hazırlamak,
 • Mevcut lojistik operasyonlarının verimliliği ve sürekliliğini sağlamak,
 • Lojistik faaliyetlerine ilişkin verileri ilgili sistemlere kaydetmek,
 • Depo elemanları ile diğer çalışanları koordine etmek ve eğitmek,
 • Deponun düzen, temizlik ve güvenliğini sağlamak,
 • Depo ekipman ve demirbaşlarını muhafaza etmek,
 • Lojistik faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Nasıl Lojistik Depo Sorumlusu Olunur?

Lojistik depo sorumlusu olmak için en az lise öğrenimini tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

Lojistik Depo Sorumlusunun Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Sorumluluk ve dikkat sahibi olmak,
 • Etkili iletişim yeteneği göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek.
Lojistik Depo Sorumlusu Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Lojistik %29,1
 • Depo / Antrepo %16,9
 • Üretim / İmalat %3,3
 • Sağlık %1,5
 • Operasyon %1,4
 • İthalat/İhracat %1,3
 • Genel Başvuru %1,1
 • Satış %1,1
 • Hizmet %1,1
 • Bakım / Onarım %1
Lojistik Depo Sorumlusu Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Taşımacılık %16,2
 • Otomotiv %9,1
 • Gıda %8,3
 • Tekstil %7,2
 • Sağlık %5,1
 • Elektrik & Elektronik %4,9
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4,4
 • Yapı %4,1
 • Bilişim %3,6
 • Kimya %3,3
Lojistik Depo Sorumlusu Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %90,2
 • Kadın %9,9
Lojistik Depo Sorumlusu Eğitim Durumu
 • Lise %39,7
 • Üniversite %30,9
 • Ön Lisans %18,6
 • Diğer %5,4
 • İlköğretim %4,2
 • Yüksek lisans %1,3
Lojistik Depo Sorumlusu Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %12,9
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • Selçuk Üniversitesi %1,5
 • Uludağ Üniversitesi %1,3
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %1,1
 • Trakya Üniversitesi %1,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %0,8
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %0,7
Lojistik Depo Sorumlusu Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %6,6
 • Lojistik (MYO) %4,6
 • Kamu Yönetimi %1,8
 • Muhasebe (MYO) %1,6
 • İktisat %1,4
 • Dış Ticaret (MYO) %1,3
 • Lojistik Yönetimi %1,2
 • Pazarlama (MYO) %0,8
 • Bankacılık ve Sigortacılık %0,8
 • Elektrik (MYO) %0,7
Lojistik Depo Sorumlusu Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Depo Ve Lojistik Yönetimi %2
 • Ticaret %1,5
 • SAP %1,2
 • Microsoft Office %1,2
 • Depo Ve Stok Yönetimi %0,8
 • Depo Stok Takibi %0,7
 • Hayel Kurmak %0,7
 • Hedefleri Olan %0,6
 • Mobil Yazılım %0,6
 • Windows XP %0,6