Mali Analist

Mali Analist nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mali Analist Kimdir?

Mali analist; hizmet verdiği kurumun bilanço, nakit akım, kâr ve zarar ve gibi çeşitli finansal tablolarını analiz eder. Şirketin muhasebe kayıtlarını inceler ve yıllık bütçe çalışmalarında rol alır.

Mali Analistin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Şirketin sermaye harcamaları ve varlık amortismanını değerlendirmek,
 • Finansal performans trendlerini ile finansal riskleri tanımlamak,
 • Yatırım kararlarını vermede kullanılacak iş, endüstriyel ve ekonomik koşulların tahminlerini üretmek için finansal bilgileri analiz etmek,
 • Ekonomik ve ticari eğilimler gibi yatırım programlarını etkileyen verileri yorumlamak,
 • Finansal analizlere dayalı yatırım için eylem planlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Finansal bilgi ve tahminleri gözden geçirmek ve gerektiğinde finans ekibinin diğer üyeleri ile koordinasyon sağlamak,
 • Finansal tahminler ve modeller oluşturmak,
 • Trendlere dayalı iyileştirme önerileri sunmak,
 • Otomatik muhasebe uygulamaları geliştirerek verimliliği artırmak,
 • Finansal verilerde herhangi bir tutarsızlık veya uyumsuzluk tespit edildiğinde yönetime bildirmek,
 • Genel ekonomik eğilimler, bireysel şirketler ve tüm endüstriler hakkında sunum ve raporlar hazırlamak,
 • Gelecek dönem bütçelerinin hazırlanmasında aktif rol oynamak,
 • Şirketin finansal bilgilerini gizli tutarak işlemleri koruma altına almak,
 • Endüstri teknolojisi, iş dünyası, finans ve iktisat teorisi alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etmek.

Nasıl Mali Analist Olunur?

Mali analist olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Ekonomi ve İktisat bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Mali Analistin Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Hizmet verdiği şirketin iç işleyişine hakim olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Karmaşık verileri anlama ve analiz etme yeteneği göstermek.
Mali Analist Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %53,5
 • Kredi %5,1
 • Muhasebe %4
 • Denetim/Teftiş %2,2
 • Genel Başvuru %0,7
 • Yönetim %0,7
 • İş Geliştirme %0,7
 • Yiyecek ve İçecek %0,4
 • Arşiv / Dokümantasyon %0,4
 • Pazarlama %0,4
Mali Analist Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %65
 • Hizmet %4,4
 • Danışmanlık %3,8
 • Bilişim %2,2
 • Topluluklar %1,3
 • Hızlı Tüketim Malları %1,3
 • Telekomünikasyon %1,3
 • Elektrik & Elektronik %1,3
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %1,1
 • Otomotiv %1,1
Mali Analist Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %57,3
 • Kadın %42,7
Mali Analist Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,7
 • Yüksek lisans %31,4
 • Doktora %1,8
 • Ön Lisans %1,5
 • Diğer %1,1
 • Lise %0,4
Mali Analist Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Marmara Üniversitesi %9,3
 • Gazi Üniversitesi %8,4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8
 • Hacettepe Üniversitesi %6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,1
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %4,2
 • Ankara Üniversitesi %4,2
 • Uludağ Üniversitesi %3,8
 • Anadolu Üniversitesi %3,8
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,7
Mali Analist Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,9
 • İktisat %15
 • Maliye %6,2
 • İşletme (İngilizce) %6
 • Uluslararası İlişkiler %4,9
 • İktisat (İngilizce) %4
 • Endüstri Mühendisliği %4
 • Ekonomi %3,3
 • Kamu Yönetimi %2,4
 • Ekonometri %2,2
Mali Analist Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ergonomics %9,5
 • Mal Sayımı Yapabilirim %8,8
 • Rt2 %8,6
 • Satış Sonrası Hizmet %6,4
 • Haftalık Ve Aylık Raporlama %6,2
 • Asic %6,2
 • Stajyer Öğrenci Yönetimi %6,2
 • • Mutfak Kültürü %5,1
 • BORSA FİNANS %4,6
 • Vt2 %4,2