Mali İşler Müdürü

Mali İşler Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mali İşler Müdürü Kimdir?

Mali işler müdürü, bir kurumun tüm mali operasyonlarından sorumlu olan kişidir. Mali işler departmanının başında bulunan mali işler müdürü, kamu iştirakleri ve kamu kurumları ile özel şirketlerde çalışabilir.

Mali İşler Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali işler müdürü, altında çalışan mali işler uzmanları ve mali işler sorumlularını denetlemek ve yönetmekle yükümlüdür. Mali tabloların incelenmesi ve finansal ilişkilerin yönetilmesi gibi birçok farklı alanla ilgilenen mali işler müdürünün görev ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir;

 • Nakit akışı planlarını kontrol etmek,
 • Mali işler departmanının sistemli ve titiz çalışmasını sağlamak,
 • Mali tabloları denetlemek ve gelecek planları oluşturmak,
 • Kurum bütçesini oluşturmak ve denetlemek,
 • Kurumun mevduat, taşınmaz ve diğer değerlerini kontrol etmek,
 • Kurumun mali stratejisini belirlemek,
 • Departmanlara göre yıllık ve aylık bütçeleri belirlemek,
 • Mali süreçlerin yasal mevzuata uygun olup olmadığını denetlemek,
 • Bütçe ile ilgili güncellemeleri yapmak.

Kimler Mali İşler Müdürü Olabilir?

Mali işler müdürü olmak isteyen kişilerin, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisat ya da İşletme gibi bölümlerini tamamlaması gerekir. İşletme ya da iktisat mezunu olarak herhangi bir şirketin mali işler departmanında işe başlayan ve tecrübe kazanan kişiler, mali işler müdür olarak hizmet verebilir.

İşverenlerin Mali İşler Müdüründe Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Mali işler departmanından sorumlu olan mali işler müdürü, birçok kişiyi hem yönetmeli hem de denetlemelidir. Bu nedenle de işverenler, mali işler müdüründe genellikle liderlik özellikleri arar. Bunun dışında mali işler müdüründe aranan nitelikler şöyle sıralanır;

 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Analitik düşünebilmek ve sorunları hızlı çözümlendirmek,
 • Sistemli ve disiplinli çalışmak,
 • Lider özelliklerine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarına hakim olmak,
 • Analiz ve raporlama yapabilmek.
Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %45,1
 • Finans %14,1
 • Yönetim %5,5
 • Üretim / İmalat %5,4
 • Hizmet %1,5
 • Turizm %1,3
 • İthalat/İhracat %1,2
 • İdari İşler %1
 • Satış %0,7
 • Denetim/Teftiş %0,7
Mali İşler Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %11,6
 • Turizm %7,7
 • Gıda %7,7
 • Tekstil %5,9
 • Maden ve Metal Sanayi %5,6
 • Otomotiv %5,4
 • Hizmet %5,3
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4,9
 • Kimya %4,3
 • Sağlık %3,8
Mali İşler Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %74,5
 • Kadın %25,4
Mali İşler Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %76,9
 • Yüksek lisans %16,7
 • Ön Lisans %2,6
 • Lise %2
 • Doktora %0,9
 • Diğer %0,7
 • İlköğretim %0,1
Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %26,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %9,7
 • Marmara Üniversitesi %8,2
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,3
 • Uludağ Üniversitesi %4,5
 • Gazi Üniversitesi %3,9
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,2
 • Trakya Üniversitesi %2
 • Ankara Üniversitesi %1,9
 • Atatürk Üniversitesi %1,3
Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %33,2
 • İktisat %14,5
 • Maliye %6,7
 • Muhasebe %5,5
 • Muhasebe (MYO) %4
 • İktisadi İdari İlimler %3,5
 • Kamu Yönetimi %2,8
 • Ekonomi %2,1
 • İşletme (İngilizce) %1,5
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %1,5
Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • BORSA FİNANS %11,4
 • Biyoyakıtlar %10,8
 • 2002-2004 Lisanslı Ortaokul Voleybol Takımında %10,5
 • Gıda Sertifikalandırma %10
 • • Mutfak Kültürü %9,9
 • MALİYET HESAPLAMALARI %9,8
 • Ergonomics %9,6
 • İkna Edici Konuşma Ve Yazma Konusunda Kabiliyetli %9,5
 • Süreç Yönetimi %9,3
 • Mal Sayımı Yapabilirim %9,3