Memur

Memur nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Memur Kimdir?

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

Devlet Memurlarının Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet memurları, kanun ve mevzuatta belirtilen görevleri, bağlı bulundukları hizmet birimlerinde zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 657 numaralı kanunda, “görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu” olduğu belirtilen devlet memurlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı sorumluluklar bulunmaktadır. “Devlet Memurları Kanunu” ile çerçevelendirilen sorumluluklar şunlardır;

 • Yetkili amir tarafından verilen görevleri kanuna uygun bir şekilde yerine getirmek,
 • Hiyerarşiye bağlı olarak alınan emri, anayasaya aykırı olması durumunda yerine getirmemek,
 • Vazifeyi yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmemek,
 • Yurt dışında yerine getirilen görevlerde devlet itibarını zedeleyecek bir davranışta bulunmamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına sadık kalmak,
 • İş birliği içerisinde çalışmak,
 • Kanunda belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak,
 • Kamu hizmetinde kullanılan araç gereçleri şahsi amaçlar için kullanmamak,
 • Kendilerine teslim edilen devlet malını korumak.

Memurluğa Kabul Şartları Nelerdir?

Memur adaylarının, hizmet verecekleri kamu kuruluşuna bağlı olarak mezuniyet derecesi şartları değişmektedir. Devlet memurluğuna kabul için tüm kurumlarda aranan ortak nitelikler şunlardır;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,
 • Memur adayının, kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması,
 • Ticaret ya da esnaflık sıfatına aykırı olacak hiç bir işte çalışmamak,
 • Erkek adayların, askerlik mecburiyetinin bulunmaması; askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş olmak,
 • Kişinin akıl sağlığının yerinde olması,
 • Hiçbir siyasi partiye mensubiyeti bulunmamak.
Memur Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %7,8
 • Eğitim %6,1
 • İdari İşler %5,7
 • Hizmet %5
 • Muhasebe %4,1
 • Bilgi İşlem %2,9
 • Operasyon %2,8
 • Personel %2,6
 • Genel Başvuru %2,6
 • Güvenlik %2,3
Memur Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %19,8
 • Eğitim %14,8
 • Hizmet %5,7
 • Havacılık %4,5
 • Güvenlik %2,8
 • Taşımacılık %2,3
 • Sağlık %2,1
 • Danışmanlık %1,9
 • Sigortacılık %1,7
 • Gıda %1,4
Memur Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %52,5
 • Kadın %47,5
Memur Eğitim Durumu
 • Üniversite %55,5
 • Ön Lisans %15,8
 • Lise %15,2
 • Yüksek lisans %7,7
 • Diğer %4,6
 • İlköğretim %0,8
 • Doktora %0,5
Memur Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %17,6
 • Selçuk Üniversitesi %2,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • Gazi Üniversitesi %1,9
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,8
 • Marmara Üniversitesi %1,7
 • Uludağ Üniversitesi %1,7
 • Sakarya Üniversitesi %1,4
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,3
Memur Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %12,4
 • İktisat %5,6
 • Kamu Yönetimi %4,3
 • Maliye %1,8
 • Uluslararası İlişkiler %1,6
 • Muhasebe (MYO) %1,5
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,4
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,2
 • Matematik %1,1
 • Muhasebe %1
Memur Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,3
 • Biyoyakıtlar %0,7
 • Personel Maliyet %0,7
 • Documantery Programme %0,6
 • • Deadline And Target Driven %0,6
 • BORSA FİNANS %0,6
 • Polymer Synthesis %0,6
 • Production Planning %0,5
 • Trade Marketing %0,5
 • Microsoft Office %0,4