Moleküler Biyolog

Moleküler Biyolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Moleküler Biyolog Kimdir?

Moleküler biyolog, hücrelerin moleküler düzeyde yapılarını ve işlevlerini araştıran bilim insanıdır. Organizmaların genetik bilgiyi birbirini izleyen nesillere nasıl aktardığını inceler.

Moleküler Biyoloğun Sorumlulukları Nelerdir?

Özel sektör, üniversite ve devlet kurumlarında çalışma imkanı bulunan moleküler biyoloğun görev tanımı hizmet verdiği sektöre göre farklılıklar gösterir. Moleküler biyoloğun genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Deney yapmak için standart çalışma prosedürleri geliştirmek ve sürdürmek,
 • Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bilimsel araştırma yapmak, deney sonuçlarını yorumlamak ve bunları proje hedefleri ile bütünleştirmek,
 • Bilimsel veya teknik rapor yazmak veya sunum hazırlamak,
 • Deney ekipmanının bakım ve kalibrasyonunu yapmak,
 • Standartlara uygun genel laboratuvar görevlerini yerine getirmek ve numuneleri kayıt altına almak,
 • İşle ilgili sorunları zamanında ve doğru bir şekilde yönetmek,
 • Laboratuvar analizlerinin kalite kontrolünü sağlamak

Moleküler Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Moleküler biyolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

İşverenlerin Moleküler Biyologda Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Hassas labaratuvar ekipmanlarını kullanarak çalışma gerçekleştiren moleküler biyoloğun öncelikli olarak yüksek konsantrasyon sahibi olması ve detay odaklı çalışabilmesi beklenir. İşverenlerin moleküler biyologda aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Öz motivasyon sahibi olmak,
 • Laboratuvar ortamında uzun süre çalışabilecek fiziki yeterliliği göstermek,
 • Analitik ve eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
 • Stres altında çalışabilmek ve inisiyatif alabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak
Moleküler Biyolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %21,3
 • AR-GE %9,6
 • Akademik %7,2
 • Üretim / İmalat %1,1
 • Kalite %1,1
 • Eğitim %0,9
 • Genel Başvuru %0,7
 • Teknik %0,4
 • Teknikerlik %0,4
 • Personel %0,4
Moleküler Biyolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %53,3
 • Hizmet %8,9
 • Eğitim %6,5
 • Gıda %3,5
 • Tarım / Ziraat %2,2
 • Sigortacılık %2
 • Tekstil %0,7
 • Çevre %0,7
 • Kimya %0,4
 • Topluluklar %0,2
Moleküler Biyolog Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %76,9
 • Erkek %23
Moleküler Biyolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %50,7
 • Yüksek lisans %35,7
 • Doktora %9,8
 • Diğer %3,9
Moleküler Biyolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8
 • Haliç Üniversitesi %6,1
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %5,2
 • İstanbul Kültür Üniversitesi %5,2
 • Bartın Üniversitesi %5
 • Ege Üniversitesi %3,3
 • Atatürk Üniversitesi %3
 • Erzurum Teknik Üniversitesi %2,8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,6
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi %2,4
Moleküler Biyolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik %59,6
 • Biyoloji %22,2
 • Genetik ve Biyomühendislik %2,6
 • Biyokimya %1,1
 • Biyomühendislik %0,9
 • Biyoteknoloji %0,7
 • Tıbbi Laboratuvar (MYO) %0,4
 • Tıp %0,4
 • Kimya %0,4
 • Patoloji Laboratuvar (MYO) %0,2
Moleküler Biyolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Pcr %5,7
 • Mikrobiyoloji %4,8
 • Real-Time PCR %4,8
 • Microsoft Office %3,7
 • Microsoft Office Word %3,7
 • Hücre Kültürü %3,5
 • Microsoft Office Powerpoint %3,5
 • Microsoft Office Excel %3,5
 • Biyoteknoloji %3,5
 • İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi %1,3