Öğretmen

Öğretmen nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Öğretmen Kimdir?

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

Öğretmenlik Mesleğinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencilerin problemleri çözmek için bilgiye ve teknolojik kaynaklara erişmeleri için fırsatlar sağlamak,
 • Belirlenen müfredatın tamamını zamanında uygulamak,
 • Öğrencileri aktif, uygulamalı, yaratıcı problem temelli öğrenmeye dahil etmek,
 • Öğretimi, öğrencilerin gelişimindeki farklılıklara, öğrenme stillerine, güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlamak,
 • Etkili sınıf yönetimi uygulamalarını planlamak ve uygulamak,
 • Dersleri uygun şekilde planlayıp hazırlamak,
 • Sınıf içi ve dışındaki öğrencilerin güvenliği ve gözetimi için gereken şartlara uymak,
 • Öğrencileri yaratıcı düşünce ve disiplinler arası öğrenme deneyimlerine katmak,
 • Öğrencilerin öz denetimini, öz disiplini ve başkalarına karşı sorumluluğunu geliştirmek,
 • Öğrencilerin ilerleme ve gelişim kayıtlarını tutmak.

Öğretmenlik Mesleğine Kabul Şartları Nelerdir?

 • Mesleki alan ile ilgili en az lisans mezuniyet derecesine sahip olmak,
 • Eğitim Fakültesi haricindeki fakültelerden mezun olan kişiler için; pedagojik formasyon almış olmak,
 • Öğretmenlik stajını tamamlamış olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olmak,
 • Mesleki mülakata girmek.

Öğretmen Olarak Sizden Beklenen Nitelikler Nelerdir?

Öğretmenlik mesleğinin temelini bireylerle birebir iletişim oluşturur. Bu sebeple, eğitimcinin mesleki yeterliliği kadar kişisel özellikleri de önplana çıkar.

 • Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik, dakiklik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmek,
 • Öğrenci davranışlarını yönetme becerisini göstermek, disiplin sorunlarına müdahale etmek ve çözmek,
 • Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanmak
 • Liderlik nitelikleri ve yurttaşlık sorumluluğuna uygun bir rol model olmak
Öğretmen Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %48
 • Akademik %2,8
 • Personel %1,9
 • Hizmet %0,5
 • Yönetim %0,5
 • Genel Başvuru %0,5
 • Bilgi İşlem %0,3
 • İdari İşler %0,2
 • Spor %0,2
 • Halkla İlişkiler %0,2
Öğretmen Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %87,9
 • Danışmanlık %1,1
 • Hizmet %0,5
 • Eğlence - Kültür - Sanat %0,3
 • Bilişim %0,3
 • Sağlık %0,2
 • Tekstil %0,2
 • Topluluklar %0,1
 • Turizm %0,1
 • Finans - Ekonomi %0,1
Öğretmen Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %69,9
 • Erkek %30,1
Öğretmen Eğitim Durumu
 • Üniversite %72,4
 • Yüksek lisans %12,8
 • Ön Lisans %7,9
 • Lise %3,4
 • Diğer %2,7
 • Doktora %0,8
 • İlköğretim %0,1
Öğretmen Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %8,3
 • Gazi Üniversitesi %4,1
 • Atatürk Üniversitesi %3,4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,8
 • Selçuk Üniversitesi %2,7
 • Marmara Üniversitesi %2,3
 • Sakarya Üniversitesi %2,3
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,9
 • Uludağ Üniversitesi %1,9
Öğretmen Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Türk Dili ve Edebiyatı %5,7
 • Tarih %4,5
 • Matematik %4,5
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %4
 • Sınıf Öğretmenliği %3,2
 • Fizik %2,9
 • Biyoloji %2,9
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği %2,7
 • Çocuk Gelişimi (MYO) %2,4
 • İşletme %2,3
Öğretmen Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %0,5
 • Personel Maliyet %0,5
 • Documantery Programme %0,3
 • • Deadline And Target Driven %0,3
 • Amatör Lisanslı Voleybol %0,2
 • Mcsa %0,2
 • Resim %0,2
 • Salary Review %0,2
 • Microsoft Office %0,2
 • Hızlı Yürümek %0,2