Profesör Doktor

Profesör Doktor nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Profesör Doktor Kimdir?

Profesör Doktor, akademik araştırmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim materyalleri hazırlamak ve dersleri öğretmekle sorumludur. Bu öğretim süreci, seminer, saha çalışması, tez veya laboratuvar çalışmalarını da kapsar.

Profesör Doktorun Görev Tanımı Neleri Kapsamaktadır?

Sorumlulukları öğretim, araştırma ve idari olmak üzere üç saha üzerinde yoğunlaşan Profesör Doktorun genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Ders gereksinimlerini, mantığını ve hedeflerini net bir şekilde açıklayan bir ders programı geliştirmek,
 • Öğrencilerin katılımını teşvik eden bir öğrenme ortamı yaratmak,
 • Sunum, proje ve sınav gibi ölçme yöntemleriyle öğrenci gelişimini değerlendirmek,
 • Tez danışmanlığı yaparak öğrencilerin yetkin bir akademik çalışma yaratmasına yardımcı olmak,
 • Verdiği öğretimin üniversite ve bölüm standartlarını karşıladığından emin olmak,
 • Akademik sahadaki değişiklikler ve yeniliklerden haberdar olmak,
 • Uzmanlık sahasındaki mevcut bilgileri ilerletmek için araştırma ve deneyler yürütmek,
 • Kitap halinde yayınlanacak veya süreli akademik yayınlarda yer alabilecek orijinal araştırma ve analizler kaleme almak,
 • Üniversite politikaları ile tutarlı davranış ve eylemler sergilemek.

Profesör Doktor Unvanına Nasıl Hak Kazanılır?

Profesör Doktor unvanına hak kazanabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Profesör Doktor olunmak istenen uzmanlık alanı ile ilgili en az beş yıl süreyle Doçent olarak görev yapmış olmak,
 • Ulusal ve uluslararası akademik yayınlarda makale yayınlamış olmak.

Profesör Doktorun Nitelikleri Nelerdir?

 • Eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
 • Konulara yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşmak,
 • İkna kabiliyeti sergilemek,
 • Yeni bilgiler öğrenmek veya öğretebilmek için öğrenme stratejileri geliştirebilmek,
 • Araştırmalarını kaleme alabilecek dil yetkinliği göstermek,
 • Bilgiyi etkili bir şekilde iletebilmek,
 • Zaman yönetimi kabiliyetine sahip olmak,
 • Problemleri çözmek için orijinal, sıra dışı ve yaratıcı yollar düşünebilmek
Profesör Doktor Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Akademik %28,4
 • Sağlık %15,3
 • Eğitim %7,4
 • AR-GE %1,6
 • Mühendislik %1,1
 • Taşıma %1,1
 • Bilgi İşlem %0,5
 • Genel Başvuru %0,5
Profesör Doktor Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %32,6
 • Sağlık %21,1
 • Hizmet %7,4
 • Bilişim %2,6
 • Sigortacılık %2,1
 • Danışmanlık %1,1
 • Gıda %1,1
 • Elektrik & Elektronik %1,1
 • Çevre %0,5
 • Yapı %0,5
Profesör Doktor Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %67,7
 • Kadın %32,3
Profesör Doktor Eğitim Durumu
 • Doktora %66,8
 • Diğer %13,7
 • Üniversite %10
 • Yüksek lisans %5,8
 • İlköğretim %1,6
 • Ön Lisans %1,6
 • Lise %0,5
Profesör Doktor Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %9,5
 • Hacettepe Üniversitesi %6,8
 • Ankara Üniversitesi %5,8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %4,7
 • Ege Üniversitesi %3,2
 • Gazi Üniversitesi %3,2
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi %2,6
 • Atatürk Üniversitesi %2,6
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %2,6
 • Anadolu Üniversitesi %2,1
Profesör Doktor Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %28,4
 • Makine Mühendisliği %2,1
 • İnşaat Mühendisliği %2,1
 • Fizik %1,6
 • Kimya %1,6
 • İşletme %1,6
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %1,6
 • Elektronik ve Haberleşme Müh. %1,6
 • Bilgisayar Mühendisliği %1,6
 • Maden Mühendisliği %1,1
Profesör Doktor Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %3,2
 • Bilirkişi %2,1
 • Müşteri İlişkileri %2,1
 • Ticaret %2,1
 • ATIKSU ARITMA KONTROL %2,1
 • Web Programlama %1,6
 • Architectural Planning %1,6
 • Sunucu %1,6
 • Ön Muhasebe %1,6
 • Logo Jguar %1,6