Restoratör

Restoratör nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Restoratör Kimdir?

Restoratör, bilimsel teknik ile estetik bakış açısını birleştirerek tarihi ve kültürel varlıkları koruma görevini yerine getirmekle sorumludur.

Restoratörün Sorumlulukları Nelerdir?

Restoratörün birincil sorumluluğu, taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin korunması, bakımı ve onarımını yapmaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Eserlerin ve binaların bozulma risklerini tanımlamak,
 • Sanat eserlerinin korunması veya restorasyonu hakkında görüşüp fikir birliğine varmak üzere müşteri ile iletişim kurmak,
 • Restorasyon öncesi tarihi bina ya da sanat eserinin fotoğraflarını çekmek,
 • İşin yapılmasından önce ve sonra eser durumlarının detaylı kayıtlarını tutmak,
 • X-ışınları, kızılötesi fotoğrafçılığı ve mikroskobik analiz gibi bilimsel araçları kullanarak, bozulmanın boyutunu ve nedenlerini tespit etmek üzere eserleri incelemek,
 • Yapıları korumak için çevresel, biyolojik ve insani koşullara yönelik önleyici tedbirler uygulamak,
 • Kültürel mirası korumak için yerel yönetimlere, koruma kurumlarına ve bireysel müşterilere alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Çürümeyi durdurmak veya sanat eserlerinin gerçek görünümü ortaya çıkarmak için yapılacak restorasyon maliyetlerini belirlemek,
 • Restorasyon sürecinde kullanılmak üzere kaynak ve malzeme teminini sağlamak,
 • Hassas eserleri temizlemek ve onarmak için yaratıcı çözümler üretmek,
 • Araştırma ve eğitim yoluyla en son koruma teknikleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi edinmek.

Restoratör Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Restoratör olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümleri veya iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının Mimari Restorasyon bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Restoratörde Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Hassas aletleri kullanabilecek el kabiliyetine sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Estetik duyuşa sahip olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek.
Restoratör Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mimarlık %19,4
 • Teknikerlik %7,1
 • Bakım / Onarım %4,9
 • Teknik %1,7
 • Genel Başvuru %1,2
 • Akademik %1
 • Hizmet %0,6
 • Arşiv / Dokümantasyon %0,6
 • Personel %0,6
 • Teknisyenlik %0,5
Restoratör Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %64,4
 • Eğlence - Kültür - Sanat %2,2
 • Hizmet %2
 • Eğitim %1,6
 • Turizm %1,2
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %1,1
 • Çevre %0,5
 • Topluluklar %0,4
 • Danışmanlık %0,4
 • Tekstil %0,3
Restoratör Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %72,5
 • Erkek %27,5
Restoratör Eğitim Durumu
 • Ön Lisans %54,7
 • Üniversite %34,8
 • Diğer %5,2
 • Yüksek lisans %3,2
 • Lise %1,5
 • İlköğretim %0,3
 • Doktora %0,3
Restoratör Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Dumlupınar Üniversitesi %5,8
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %5,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %4,5
 • Karabük Üniversitesi %3,9
 • Muğla Üniversitesi %3,6
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %3,5
 • Trakya Üniversitesi %3,2
 • Ege Üniversitesi %2,9
 • Beykent Üniversitesi %2,9
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi %2,9
Restoratör Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Mimari Restorasyon %22,4
 • Restorasyon (MYO) %20,7
 • Restorasyon ve Konservasyon (MYO) %6,1
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım %4,2
 • Mimari Dekoratif Sanatlar (MYO) %2,5
 • Mimarlık %1,8
 • Geleneksel Türk El Sanatları %1,8
 • Arkeoloji %1,3
 • Geleneksel El Sanatları (MYO) %1,1
 • İşletme %0,7
Restoratör Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %6,8
 • Salary Review %3,5
 • Photoshop %2,3
 • Microsoft Office %1,7
 • Resim %1,6
 • 3D Max %1,6
 • Personel Maliyet %1,4
 • Operasyonel %1,3
 • Microsoft Office Excel %1,3
 • Grup Çalışmasına Uygun Olmak %1,2