Serbest Muhasebeci

Serbest Muhasebeci nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kimdir?

Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), şirket finansal bilgilerini analiz etmek, hizmet verdiği kurumun vergi vb. yasal yükümlülüklerini takip etmek ve finansal faaliyetlerinin kaydını tutmakla sorumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tüm mali işlemleri muhasebe ilkelerine göre yönetmek,
 • Bütçe ve finansal tahminleri hazırlamak,
 • Mevcut finansal durumu analiz ederek bilanço, kâr ve zarar tablosu oluşturmak,
 • Şirketin muhtemel gelir ve giderlerini öngörmek için piyasa eğilimleri, maliyetleri, gelirleri, finansal taahhütleri ve yükümlülüklerini analiz etmek,
 • Ay sonu ve yıl sonu kapanış sürecini yürütmek,
 • Mali tablolar hazırlamak ve departmana göre bütçe tayin etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek finansal tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Yönetim birimlerine sunulmak üzere periyodik raporlar hazırlamak,
 • Veri tabanı yedekleri oluşturarak finansal bilgileri güvenli hale getirmek,
 • Muhasebe sistem ve prosedürlerine yönelik değişiklikleri gözden geçirmek,
 • Şirket veri gizliliğini korumak.

Nasıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olunur?

SMMM olabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Maliye, Hukuk, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • 3 yıl SMMM stajı yapmış olmak,
 • SMMM sınavını kazanmak,
 • SMMM ruhsatını almak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • Medeni haklarından mahrum olmamak,
 • 5786 numaralı kanunda belirtilen; “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Nitelikleri Nelerdir?

 • Muhasebe ile ilgili mevcut mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Matematiksel ve analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Problemlere etkili çözümler sunabilmek,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Ekip çalışmasına uyum göstermek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Serbest Muhasebeci Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %41,4
 • Hizmet %2,1
 • Finans %1,7
 • Genel Başvuru %1,5
 • Satış %0,5
 • Bilgi İşlem %0,5
 • Akademik %0,5
 • Personel %0,4
 • Eğitim %0,4
 • Turizm %0,4
Serbest Muhasebeci Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %40,4
 • Gıda %3,2
 • Tekstil %2,9
 • Yapı %2,8
 • Turizm %1,8
 • Finans - Ekonomi %1,6
 • Sağlık %1,5
 • Taşımacılık %1,5
 • Ticaret %1,3
 • Danışmanlık %1,3
Serbest Muhasebeci Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %59,6
 • Erkek %40,3
Serbest Muhasebeci Eğitim Durumu
 • Üniversite %43,9
 • Ön Lisans %26
 • Lise %14,7
 • Diğer %12,3
 • Yüksek lisans %2,2
 • İlköğretim %0,8
 • Doktora %0,1
Serbest Muhasebeci Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %9,7
 • Selçuk Üniversitesi %1,7
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,6
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,5
 • Sakarya Üniversitesi %1,4
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,4
 • Harran Üniversitesi %1,2
 • Adnan Menderes Üniversitesi %1,1
 • Cumhuriyet Üniversitesi %1,1
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %1
Serbest Muhasebeci Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %13,5
 • Muhasebe (MYO) %6,5
 • Muhasebe %4,5
 • İktisat %4,4
 • Maliye %4,1
 • İşletme Yönetimi %2,1
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %1,8
 • Bankacılık ve Sigortacılık (MYO) %1,5
 • Kamu Yönetimi %1,3
 • Maliye (MYO) %1,2
Serbest Muhasebeci Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Muhasebe %1,4
 • Biyoyakıtlar %1
 • Genel Muhasebe %1
 • Bilgisayar %0,9
 • Microsoft Office %0,6
 • Takip %0,5
 • LUCA %0,4
 • Maliyet Muhasebesi %0,4
 • BORSA FİNANS %0,4
 • Bılgısayar Programları %0,3