Sigorta Danışmanı

Sigorta Danışmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Sigorta Danışmanı Kimdir?

Sigorta Danışmanı; bireyler veya kuruluşlara yönelik çeşitli sigorta poliçelerinin kontrol ve analizini yapan, poliçelerdeki eksiklik ve fazlalıkları tespit eden, tekliflerde ve poliçelerde sigortalıya önleyici tavsiyelerde bulunan, sigortacılık dalında bilgisine ve uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kişidir.

Sigorta Danışmanı Ne Yapar? Sigorta Danışmanının Görev ve Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Sigortalılara ve sigorta müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti veren Sigorta Danışmanının görev ve sorumlulukları şöyledir:

? Sigorta şartnameleri düzenlemek,

? Mevcut veya yeni yapılacak poliçenin eksikliklerini ve fazlalıklarını tespit etmek,

? Tekliflerde ve poliçelerde sigortalının fazla prim ödemesini veya hasar anında bedelin altında bir ödeme yapılmasını önleyici tavsiyelerde bulunmak,

? Sigorta edilecek varlıkların değerlerini belirlemek ve risklerin analiz edilerek uygun poliçe teminat ve değerlerle sigorta yapılmasını sağlamak,

? Ön ekspertiz yapılarak, sigortaya tabi değerler ve maddi karşılıkların belirlenmesini sağlamak,

? Poliçe öncesi danışmanlık hizmetleri vererek sigortalının karşı karşıya kalabileceği riskleri tanımlamak,

? Spesifik teminatların bulunmasını sağlamak ve sigortalının uğrayacağı bir hasar anında kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamak,

? Hasar sonrasında; sigorta şirketine hasarın ihbarını, zararın tespitini, delillerin toplanmasını ve rapor ekinde evrakların teslimini sağlamak,

? Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlık durumlarına müdahil olmak, anlaşma ve tahkim imkânlarını değerlendirmek, yasal konularda bilgi vermek, avukatlık hizmetlerinin takibini sağlamak,

Sigorta Danışmanı Nasıl Olunur? Sigorta Danışmanı Eğitimi

Sigorta danışmanı olmak için alınması gereken eğitimler şöyledir:

? En az dört yıllık veya iki yıllık Bankacılık, Sigortacılık, Borsa ve Finans, Finans, İşletme, Maliye, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Para ve Sermaye Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi veya benzeri eğitim programına sahip yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

? Bireysel emeklilik şirketleri adına pazarlama faaliyetleri yapmak için BireyselEmeklilik Aracıları Sınavı'nda (e-BEAS) en az 65 puan alarak başarılı ol mak,

? Tercihen, SEGEM Eğitim Sertifikası'na sahip olmak,

Sigorta Danışmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sigorta %35,3
 • Satış %4
 • Hizmet %1,7
 • Finans %1,4
 • Personel %1,4
 • Pazarlama %1
 • Genel Başvuru %0,9
 • Müşteri İlişkileri %0,7
 • Teknik %0,7
 • Operasyon %0,7
Sigorta Danışmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sigortacılık %67,1
 • Otomotiv %12,2
 • Hizmet %1,8
 • Finans - Ekonomi %1,6
 • Danışmanlık %1,3
 • Sağlık %0,6
 • Tekstil %0,4
 • Yapı %0,3
 • Taşımacılık %0,2
 • Bilişim %0,2
Sigorta Danışmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %76,2
 • Erkek %23,7
Sigorta Danışmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %47,1
 • Ön Lisans %31,6
 • Lise %14,2
 • Diğer %4,4
 • Yüksek lisans %2,2
 • İlköğretim %0,5
 • Doktora %0,1
Sigorta Danışmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %14,5
 • Sakarya Üniversitesi %2,9
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,6
 • Kocaeli Üniversitesi %2,5
 • Selçuk Üniversitesi %2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,8
 • Trakya Üniversitesi %1,8
 • Cumhuriyet Üniversitesi %1,7
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,6
 • Adnan Menderes Üniversitesi %1,6
Sigorta Danışmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Bankacılık ve Sigortacılık (MYO) %14,3
 • Bankacılık ve Sigortacılık %10
 • İşletme %7,3
 • İktisat %2,9
 • Muhasebe (MYO) %2,1
 • Kamu Yönetimi %1,8
 • İşletme Yönetimi %1,6
 • Dış Ticaret (MYO) %1,4
 • Sigortacılık %1,2
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,1
Sigorta Danışmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %0,9
 • Ticaret %0,8
 • Satış ve Pazarlama %0,8
 • Bilgisayar %0,8
 • Microsoft Office Word %0,6
 • Biyoyakıtlar %0,6
 • Microsoft Office Excel %0,6
 • Documantery Programme %0,6
 • Unigraphics Nx %0,5
 • Personel Maliyet %0,5