Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli maddeleri ambalajlama, doldurma, boşaltma ve karayoluyla nakletme sırasında çevre ve insan güvenliğini korumak için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tehlikeli malların karayoluyla güvenli bir şekilde taşınması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Tüm nakliye ekipmanını düzenli genel denetimlere tabi tutmak,
 • Firmaların, tehlikeli mal yönetmeliklerine uygun çalışmasını sağlamak,
 • Tehlikeli atıkları tanımlamak, atık riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak, kamu sağlığı / güvenliği riskini değerlendirmek,
 • Uygun acil durum prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Herhangi bir kaza veya yasa ihlalini araştırmak ve rapor hazırlamak,
 • Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemler uygulamak,
 • Taşımacılıkta görev alan tüm personele eğitim vermek ve güvenlik tavsiyelerinde bulunmak,
 • Mevzuatta meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak

Nasıl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin Mühendislik ve Fen Fakülteleri lisans ya da Tehlikeli Madde ve Güvenlik önlisans programından mezun olmak,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde belirtilen ‘Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya care, hırsızlık, rüşvet suçlarından bağlayıcı ceza ile hükümlü’ olmamak,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik eğitimine katılmak,
 • Uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılmak,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açılan Tehlikeli Madde Güvenlik sınavına katılmak ve söz konusu sınavdan 70 puan alarak başarılı olmak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Acil durumlarda stres yönetimi sağlamak ve etkili karar verebilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimi becerisi göstermek,
 • Açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Güçlü iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %6,2
 • Denetim/Teftiş %5,7
 • Lojistik %3,6
 • Hizmet %3,1
 • Üretim / İmalat %2,7
 • Satış %2,2
 • Eğitim %2,1
 • Operasyon %1,4
 • Ulaştırma %1,4
 • Kalite %1,2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %24,7
 • Kimya %7,4
 • Çevre %6,2
 • Enerji %6,2
 • Taşımacılık %6
 • Hizmet %5,5
 • Sağlık %5
 • Gıda %3,9
 • Maden ve Metal Sanayi %3,9
 • Yapı %3,3
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %56,8
 • Kadın %43,2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %69
 • Yüksek lisans %26,6
 • Diğer %1,7
 • Doktora %1,4
 • Lise %0,7
 • Ön Lisans %0,7
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %10,6
 • Kocaeli Üniversitesi %6,2
 • Ege Üniversitesi %4,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,8
 • Sakarya Üniversitesi %3,3
 • Gazi Üniversitesi %3,3
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %2,9
 • Çukurova Üniversitesi %2,7
 • Cumhuriyet Üniversitesi %2,6
 • Uludağ Üniversitesi %2,2
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Mühendisliği %11,8
 • İşletme %9,4
 • Kimya %7,2
 • Kimya Mühendisliği %5,5
 • Biyoloji %4,1
 • İktisat %3,9
 • Fizik %2,9
 • Gıda Mühendisliği %2,4
 • Maden Mühendisliği %2,1
 • Endüstri Mühendisliği %2,1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %2,7
 • AutoCAD %2,7
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %2,1
 • ISO 9001 %1,5
 • Satış ve Pazarlama %1,4
 • Macbook Pro %1,4
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %1,4
 • İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Mevzuatı %1,4
 • Hayel Kurmak %1,2
 • Engell %1,2