Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Kimdir?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni; devlete bağlı ya da özel bir eğitim kurumunda, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere sanat, teknoloji ve tasarım alanında eğitim veren öğretmendir.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ne İş Yapar? Teknoloji ve Tasarım Öğretmeninin Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmek için çalışan teknoloji ve tasarım öğretmeninin sahip olduğu görev ve sorumluluklar şunlardır:

 • Öğrencilerin odak noktasına yönelik etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Öğrencilere dersin içeriği ve nasıl işlendiği ile ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Örnek bilim insanlarının yaşam öykülerini ve tasarım- icat öykülerini öğrencilerle paylaşmak,
 • Öğrencilere kendilerinden ne beklendiğini net bir şekilde açıklamak,
 • Kendisine ayrılan ders saati içerisinde, plana uygun olarak, öğrencilere sanat, teknoloji, tasarım alanında bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verme, kendini açıkça ifade etme, yeni fikirler ortaya atma gibi şahsi yeteneklerine yönelik geliştirici uygulamalar yapmak,
 • Öğrencileri bağımsız düşünmek ve karar vermek, yeni bakış açıları ortaya koymaktan alıkoyacak materyal kullanımı, davranış ve yöntemlerden kaçınmak,
 • Öğrencilere tasarımla ilgili günlük tutturmak ve takibini yapmak,
 • Öğrencilerin hazırladıkları sunum dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,
 • Teknoloji şenliği ile ilgili etkinliklerde aktif görev almak,
 • Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nasıl Olunur? Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Eğitimi

Teknoloji ve tasarım öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lise eğitimini meslek liselerinin ilgili bölümlerinde almış olanlar daha avantajlı konumdadır. Kamuda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak çalışmak için KPSS şartı aranmaktadır.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %47,2
 • Akademik %1,6
 • Personel %1,2
 • Tasarım / Grafik %0,8
 • Reklam %0,4
 • Yiyecek ve İçecek %0,4
 • Muhasebe %0,4
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %77,6
 • Tekstil %0,8
 • Hizmet %0,4
 • Telekomünikasyon %0,4
 • Gıda %0,4
 • Turizm %0,4
 • Reklam ve Tanıtım %0,4
 • Güvenlik %0,4
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %73,7
 • Erkek %26,4
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %77,2
 • Ön Lisans %10,2
 • Yüksek lisans %9,3
 • Diğer %2,4
 • Lise %0,4
 • Doktora %0,4
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Gazi Üniversitesi %24,4
 • Selçuk Üniversitesi %8,1
 • Marmara Üniversitesi %5,7
 • Anadolu Üniversitesi %4,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,7
 • Sakarya Üniversitesi %2,8
 • Trakya Üniversitesi %2,8
 • Mersin Üniversitesi %2,4
 • Uludağ Üniversitesi %2
 • Kırklareli Üniversitesi %1,6
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği %6,5
 • Resim-İş Öğretmenliği %5,3
 • El Sanatları %4,1
 • Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği %3,7
 • Geleneksel Türk El Sanatları %3,3
 • Grafik Tasarımı %2,8
 • Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği %2,8
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı %2,4
 • İşletme Öğretmenliği %2,4
 • Endüstriyel Tasarım %2,4
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Personel Maliyet %4,9
 • Salary Review %4,1
 • Ticaret %3,3
 • Hızlı Yürümek %2,8
 • Grup Çalışmasına Uygun Olmak %2,4
 • AutoCAD %2
 • Adobe Illustrator %2
 • Fabrika Atık Depolama %2
 • Microsoft Office %2
 • Kürek Sporu 1. Ve 2. Lik Dereceleri %2