Terapist

Terapist nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Terapist Kimdir?

Bireylerin ruhsal ve davranışsal bozukluklarını teşhis ve tedavi eder. Duygusal ve psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.

Depresyon, fobi, anksiyete, fiziksel veya psikosomatik bozukluk ve davranış sorunları gibi birçok hastalığın tedavisinde rol alır.

Terapistin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Hastaya kendini rahatlıkla ifade edebileceği olumlu bir ortam sağlamak,
 • Psikolojik testler, gözlem ve görüşme yolu ile hasta hakkında bilgi toplamak,
 • Hastanın psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirmek,
 • Her bir hastaya yönelik uygun tedavi planı oluşturmak,
 • Uygulanacak tedavi hakkında hastayı bilgilendirmek,
 • Hastanın ilerlemesini izlemek ve kayıt altına almak,
 • Tedavilerin etkinliği ve tanıların doğruluğunu değerlendirmek,
 • Terapi seanslarında hastaya profesyonel tavsiye ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Psikolojik travma geçiren hastalara teşvik ve motivasyon sağlamak,
 • Yeni psikolojik yaklaşım ve teknikler üzerinde araştırmalar yürütmek,
 • Psikoterapi, hipnoz, davranış modifikasyonu, stres azaltma tedavisi, psikodrama ve oyun terapisi gibi çeşitli tedavi yöntemlerini kullanmak,
 • Hastaları gerektiğinde diğer uzmanlara, kurum veya destek hizmetlerine yönlendirmek,
 • Psikiyatrist ve diğer profesyonel kadrolar ile iş birliği içinde, psikiyatri merkezleri veya hastanelerin psikolojik hizmet programlarını planlamak ve geliştirmek,
 • Ruh sağlığı programları veya bireysel durumlarla ilgili olarak özel şirketler ve toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

Nasıl Terapist Olunur?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Psikoloji ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Çeşitli enstitü ve üniversitelerin Psikoterapi eğitim programları mevcuttur. Bu programlara katılarak eğitim alınabilir.

Terapistin Nitelikleri Nelerdir?

 • Karmaşık problemleri tanımlama ve çözüm sunma becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermek,
 • Empati ve ikna becerisi sergilemek,
 • Hastaların ihtiyaç ve sorunlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak.
Terapist Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %20,8
 • Turizm %15,3
 • Hizmet %6,9
 • Spor %2,2
 • Eğitim %2,2
 • Personel %1,1
 • Organizasyon %1,1
 • Akademik %0,8
 • Genel Başvuru %0,6
 • Halkla İlişkiler %0,6
Terapist Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %45,3
 • Sağlık %21,1
 • Hizmet %9,4
 • Danışmanlık %4,7
 • Eğitim %3,3
 • Eğlence - Kültür - Sanat %0,8
 • Sigortacılık %0,6
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %0,3
 • Maden ve Metal Sanayi %0,3
 • Topluluklar %0,3
Terapist Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %62
 • Erkek %38,1
Terapist Eğitim Durumu
 • Lise %40,6
 • Üniversite %28,1
 • Ön Lisans %10,3
 • İlköğretim %8,1
 • Yüksek lisans %8,1
 • Diğer %4,2
 • Doktora %0,8
Terapist Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %5,8
 • Ege Üniversitesi %2,2
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,2
 • Kocaeli Üniversitesi %1,4
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi %1,1
 • Sakarya Üniversitesi %1,1
 • Adnan Menderes Üniversitesi %1,1
 • Uludağ Üniversitesi %1,1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,1
 • Ankara Üniversitesi %0,8
Terapist Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Psikoloji %4,7
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği %2,8
 • İşletme %2,2
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %1,7
 • Sosyoloji %1,7
 • Felsefe %1,1
 • Spor Yöneticiliği %1,1
 • Cilt Bakımı ve Güzellik (MYO) %1,1
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %1,1
 • Antrenörlük Eğitimi %1,1
Terapist Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • SQL Tuning %0,3
 • Hızlı Yürümek %0,3
 • AOSP %0,3
 • Senkronize Buzpateni Antrenörlüğü %0,3
 • Bilgisayar %0,3
 • Kisa Film %0,3
 • Bilgisayar,İletişim,Teknoloji,Plan,Proje,Muhasebe, %0,3
 • Ön Muhasebe %0,3
 • Fitness 3 Yıl %0,3
 • Visual Studiıo %0,3