Tıbbi Biyolog

Tıbbi Biyolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Tıbbi Biyolog Kimdir?

Tıbbi biyolog, hastalıkların moleküler mekanizmaları ve biyolojik olaylar arasındaki en iyi ilişkiyi kurabilen kişidir. Edindiği bilgiler doğrultusunda bu bilgileri teşhis ve tedavide kullanır. Temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapan tıbbi biyolog, bilim insanı sayılır.

Tıbbi Biyolog Ne Yapar? Tıbbi Biyoloğun Görevi Nedir?

Uzun saatler süren hassas araştırmalar ve deneyler yapan tıbbi biyoloğun görevleri şunlardır:

 • Moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanında sahip oldukları bilgiyle araştırmalar yapmak,
 • İnsan genetiği ve teratoloji bilimini öğrenip, bu alanda çalışmalar yapmak,
 • Bilimsel çalışmalarda laboratuar yöntemlerinden faydalanmak,
 • Verilerin değerlendirilmesinde hangi yöntemin uygun olduğunu bulmak,
 • Deney hayvanlarını ve bitkileri çalışmaları içerisinde kullanmak.
 • Canlıların yapılarını incelemek,
 • Biyolojik dengeyi sağlamak adına deneyler yapmak,
 • Virüs, bakteri ve parazitlerin çeşitlerini, üreme yöntemlerini incelemek ve bunların canlılar üzerindeki etkisini araştırmak,
 • Laboratuvarda bulunan araçların steril olmasını sağlamak,

Tıbbi Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin tıp fakültelerinde yer alan Tıbbi Biyoloji bölümünden mezun olan kişiler; laboratuvar ve kliniklerde tıbbi biyolog olarak görev yapar.

Tıbbi Biyologların Nitelikleri Nelerdir?

Tıbbi biyolog olmak için kişilerin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Bilimsel çalışmalar yapmayı ve incelemeyi sevmek,
 • Matematik ve fen bilimlerine ilgi duymak,
 • Araştırmayı sevmek,
 • Bir iş karşısında sabırlı olmak,
 • Araştırma ya da yapılan deneyde başladığı işi bitirmek.
Tıbbi Biyolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %50,5
 • AR-GE %3,3
 • Akademik %1,6
 • Teknikerlik %1,1
 • Operasyon %1,1
 • Eğitim %0,5
 • Genel Başvuru %0,5
 • Sekreterya %0,5
 • Pazarlama %0,5
 • İş Geliştirme %0,5
Tıbbi Biyolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %54,9
 • Hizmet %15,4
 • Sigortacılık %4,4
 • Eğitim %2,2
 • Çevre %1,1
 • Gıda %1,1
Tıbbi Biyolog Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %69,5
 • Erkek %30,5
Tıbbi Biyolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %54,4
 • Yüksek lisans %30,2
 • Ön Lisans %7,1
 • Diğer %5,5
 • Doktora %1,6
 • İlköğretim %0,5
 • Lise %0,5
Tıbbi Biyolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Ege Üniversitesi %7,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5,5
 • Gazi Üniversitesi %4,4
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %4,4
 • Uludağ Üniversitesi %3,8
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %3,3
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %2,7
 • Ankara Üniversitesi %2,2
 • Muğla Üniversitesi %2,2
 • Mersin Üniversitesi %2,2
Tıbbi Biyolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Biyoloji %59,9
 • Tıbbi Laboratuvar (MYO) %5,5
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik %3,8
 • Tıp %3,3
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikeri %2,2
 • Fen Bilimleri %1,1
 • Biyokimya %1,1
 • İşletme %1,1
 • Kimya %0,5
 • Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) %0,5
Tıbbi Biyolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,6
 • • Deadline And Target Driven %1,6
 • PCR %1,1
 • İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi %1,1
 • Documantery Programme %1,1
 • Yüzme %0,5
 • Cam Kesme %0,5
 • Online %0,5
 • İntraartüküler %0,5
 • Pasta Yapmak %0,5