Uzman Doktor

Uzman Doktor nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Uzman Doktor Kimdir?

Uzman Doktor; ihtisas alanına bağlı olarak, bireylerin hastalıklarını tespit ve tedavi etme sorumluluğuna sahiptir.

Uzman Doktorun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Uzmanlık alanına göre görev tanımı farklılık gösteren uzman doktorun genel sorumlulukları şunlardır;

 • Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek,
 • Hastaların şikayetleri ile tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinmek,
 • Konulacak tanıya yönelik olarak kan, idrar ve görüntüleme gibi ilgili testleri istemek,
 • Hasta ve hasta yakınlarına, hastalığın tanısı ve tedavi yöntemlerini açıklamak,
 • Hastaların uzmanlık alanı içinde muayene ve tedavisini sağlamak,
 • Tedavi iyileşme süreçlerini takip etmek ve gerektiğinde tedavi yönteminde değişiklikler uygulamak,
 • Gerekli durumlarda hastaları farklı bir uzmana yönlendirmek,
 • Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, ilgili cerrahi branşlar ile koordineli olarak çalışmak,
 • Cerrahi işlem öncesi ve sonrası hastaların takibini yapmak,
 • Olası komplikasyonlarda hastaya uygun müdahaleleri yapmak,
 • Birey ve toplumu sağlık sorunları, hastalıklar ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almak,
 • Adli vakalarda, ilgili mevzuatlarda tanımlanan işlemleri yerine getirmek,
 • Birlikte görev aldığı ilgili personelin eğitim ve denetimini sağlamak,
 • Görevlerini kalite yönetim sistem politikası, hedef ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek

Nasıl Uzman Doktor Olunur?

Uzman Doktor olmak için, üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve ilgili uzmanlık alanında eğitim almak şarttır.

Uzman Doktorun Nitelikleri Nelerdir?

 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problem çözmede bilimsel kural ve yöntemleri kullanma becerisi sergilemek,
 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara dikkat etmek,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek.
Uzman Doktor Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %54,5
 • Akademik %1,6
 • Hizmet %1
 • Yönetim %0,3
 • Finans %0,2
 • Personel %0,2
 • Genel Başvuru %0,1
 • Eğitim %0,1
 • Pazarlama %0,1
 • Teknikerlik %0,1
Uzman Doktor Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %68
 • Hizmet %12,9
 • Sigortacılık %2,7
 • Finans - Ekonomi %0,6
 • Çevre %0,5
 • Eğitim %0,4
 • Kimya %0,2
 • Telekomünikasyon %0,1
 • Havacılık %0,1
 • Yapı %0,1
Uzman Doktor Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %57,9
 • Kadın %42,1
Uzman Doktor Eğitim Durumu
 • Doktora %40,4
 • Üniversite %28,2
 • Yüksek lisans %25,2
 • Diğer %5
 • Lise %0,7
 • İlköğretim %0,3
 • Ön Lisans %0,3
Uzman Doktor Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %18,6
 • Hacettepe Üniversitesi %7,5
 • Ankara Üniversitesi %7,5
 • Ege Üniversitesi %6
 • Uludağ Üniversitesi %4,1
 • Gazi Üniversitesi %3,4
 • Çukurova Üniversitesi %2,6
 • Marmara Üniversitesi %2,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,5
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi %2,3
Uzman Doktor Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %71,7
 • Diş Hekimliği %1,2
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon %0,6
 • Radyoloji (MYO) %0,4
 • Sağlık Eğitimi %0,3
 • Biyokimya %0,2
 • İşletme (İngilizce) %0,2
 • Kimya Mühendisliği %0,2
 • Cerrahi Tıp Bilimleri %0,1
 • Uluslararası İlişkiler %0,1
Uzman Doktor Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %0,3
 • Müzik %0,3
 • Microsoft Office %0,2
 • Microsoft Office Excel %0,2
 • SPSS %0,2
 • Microsoft Office Word %0,2
 • Spor %0,2
 • Documantery Programme %0,2
 • Microsoft Office Powerpoint %0,1
 • • Deadline And Target Driven %0,1