Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kimdir?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni; kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılması, düzenlenmesi, arşivlenmesi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesinden sorumludur. Kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Görev ve yetkileri bulunduğu kuruma göre farklılık gösterebilen veri hazırlama ve kontrol işletmeninin genel sorumlulukları şunlardır;

 • Görev aldığı kurum veya kuruluşta kendisine atanan elektronik yazışma işlerini yürütmek,
 • Evrakları dijital ortama girecek şekilde hazırlamak,
 • Verilerin belirtilmiş olan usül ve esaslara uygun şekilde kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Kayıtlı verileri düzenlemek ve kontrol etmek,
 • Verilerdeki olası hataları tespit etmek ve düzeltmek,
 • İşlemlerle ilgili ortaya çıkan sorunları üst yönetime bildirmek,
 • Üzerinde çalıştığı sistem veya programların iyileştirilmesi için üst yönetime önerilerde bulunmak,
 • Personel bilgileri ile özlük işlerinin takibini yapmak,
 • Yöneticisi tarafından kendisine atanan diğer ilgili görevlerini yerine getirmek,
 • Görevleri ile ilgili süreçleri mevzuat, kurum kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun şekilde yürütmek

Nasıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olunur?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ilk atama veya kurum içi unvan değişikliği yolu ile olunabilmektedir;

İlk atama yolu ile;

 • Başvurulacak kurumun belirttiği eğitim kriterlerini taşımak,
 • KPSS sınavında başarılı göstermek,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak.

Ünvan değişikliği yolu ile;

 • En az meslek yüksekokul mezunu olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaya hak kazanmak,
 • Kurum tarafından belirlenen görev süresini doldurmak.
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Nitelikleri Nelerdir?

  • Karmaşık verileri anlama ve yorumlama becerisi sergilemek,
  • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
  • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
  • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
  • Bilgi İşlem %11,3
  • Sağlık %9,8
  • İdari İşler %7,7
  • Muhasebe %4,5
  • Hizmet %3,5
  • Arşiv / Dokümantasyon %3,3
  • Eğitim %2,4
  • Sekreterya %2,2
  • Personel %2,2
  • Satınalma %1,7
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
  • Sağlık %23,6
  • Hizmet %13,8
  • Bilişim %4,2
  • Eğitim %4
  • Arşiv Yönetimi ve Saklama %1,1
  • Sigortacılık %0,9
  • Danışmanlık %0,8
  • Reklam ve Tanıtım %0,6
  • Yapı %0,6
  • Finans - Ekonomi %0,6
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Cinsiyet Dağılımı
  • Kadın %51,9
  • Erkek %48,2
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Eğitim Durumu
  • Üniversite %58,7
  • Ön Lisans %19,9
  • Lise %9,7
  • Yüksek lisans %7,8
  • Diğer %3,5
  • Doktora %0,2
  • İlköğretim %0,1
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
  • Anadolu Üniversitesi %23,7
  • Selçuk Üniversitesi %2,5
  • Gazi Üniversitesi %2,4
  • Kocaeli Üniversitesi %2,3
  • Ankara Üniversitesi %2,1
  • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,1
  • Süleyman Demirel Üniversitesi %2,1
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2
  • Sakarya Üniversitesi %2
  • Uludağ Üniversitesi %1,7
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
  • İşletme %11,8
  • Kamu Yönetimi %5,6
  • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %5,4
  • İktisat %4,2
  • Muhasebe (MYO) %2
  • Maliye %1,5
  • Halkla İlişkiler %1,5
  • Uluslararası İlişkiler %1,4
  • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %1,3
  • İşletme (MYO) %1,3
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
  • Ticaret %2,3
  • Personel Maliyet %1,5
  • • Deadline And Target Driven %1,5
  • Documantery Programme %1,4
  • Mcsa %1,1
  • Microsoft Office %1,1
  • Logo Jguar %1,1
  • Bilgisayar %0,8
  • Amatör Lisanslı Voleybol %0,8
  • Biyoyakıtlar %0,8