Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç

Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Yardımcı Doçent Doktor / Doktor Öğretim Üyesi Kimdir?

Doktor Öğretim Üyesi, akademik araştırmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere eğitim vermekle sorumlu kişiye verilen mesleki unvandır. Yardımcı Doçent Doktor olarak bilinen akademik unvan, Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktor Öğretim Üyesi / Dr. Öğr. Üyesi olarak değiştirilmiştir.

Doktor Öğretim Üyesinin Sorumlulukları Nelerdir?

Birincil sorumluluğu, lisans ve lisansüstü ders ve seminerleri yürütmek olan Doktor Öğretim Üyesinin mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Bölüm tarafından atanan lisans veya lisansüstü dersleri yürütmek,
 • Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Öğrenci akademik gelişimini değerlendirmek,
 • Genç öğretim kadrosu, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilerine rehberlik yapmak,
 • Yüksek lisans programlarına sahip üniversitelerde, tez komitelerinde görev yapmak,
 • Üniversitenin akademik misyonuna katkıda bulunan akademik faaliyetler içerisinde yer almak,
 • Üniversite komitelerine üye olma, bölüm toplantılarına katılma, öğrenci kaydı tutma, rapor hazırlama ve üniversite seçimlerinde oy kullanma gibi rutin görevleri yerine getirmek,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Doktor Öğretim Üyesi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Doktor öğretim üyesi olma şartı 2547 sayılı kanunda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olmak gerekir.”

Doktor Öğretim Üyesinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Mevcut kavramlara eleştirel bakış açısı ile yaklaşabilmek,
 • Yenilikçi öğretim teknikleri uygulayabilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim kabiliyetine sahip olmak.
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Akademik %42,1
 • Sağlık %8,2
 • Eğitim %5,8
 • AR-GE %1,8
 • Mühendislik %1,1
 • Yönetim %0,5
 • Bilgi İşlem %0,4
 • Pazarlama %0,4
 • Hukuk %0,3
 • Muhasebe %0,1
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %57,1
 • Sağlık %21
 • Hizmet %2,1
 • Sigortacılık %1,4
 • Bilişim %1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,4
 • Danışmanlık %0,4
 • Yapı %0,3
 • Elektrik & Elektronik %0,3
 • Enerji %0,3
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %61,3
 • Kadın %38,7
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Eğitim Durumu
 • Doktora %80,1
 • Üniversite %8,2
 • Yüksek lisans %7,5
 • Diğer %3,7
 • Lise %0,3
 • Ön Lisans %0,1
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11,1
 • Hacettepe Üniversitesi %6,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %5,2
 • Marmara Üniversitesi %5,1
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %4,4
 • Ankara Üniversitesi %3,8
 • Ege Üniversitesi %3,2
 • Uludağ Üniversitesi %2,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,3
 • Çukurova Üniversitesi %2,2
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %25,2
 • Makine Mühendisliği %3
 • Endüstri Mühendisliği %2,3
 • Kimya Mühendisliği %2,3
 • Fizik %2,2
 • Kimya %2,1
 • İşletme %2,1
 • Diş Hekimliği %1,9
 • İnşaat Mühendisliği %1,9
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %1,9
Yardımcı Doçent Doktor / Yrd Doç Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %2,1
 • Ticaret %2,1
 • MATLAB %1,6
 • Microsoft Office %1,5
 • ATIKSU ARITMA KONTROL %1,4
 • SPSS %1,2
 • Human Resource %1,1
 • Müşteri İlişkileri %1,1
 • Documantery Programme %1
 • Doga Tabiatı %1