Yayın Koordinatörü

Yayın Koordinatörü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Yayın Koordinatörü Kimdir?

Yayın koordinatörü; yayınevinin yayınlayacağı kitaplar ve projeler için yayınevinde ya da dışarıda ilgili kişilerle bağlantı kuran, yayın öncesinde ve sonrasında süreçleri takip eden, yönlendiren, birimler arası koordinasyonu sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

Yayın Koordinatörü Ne İş Yapar? Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çalışan birimler arasındaki iletişimin ve çalışmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi koordinatöre bağlıdır. Genel yayın koordinatörü, birimler arasında etkin bir bağ kurarak işlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar. İşte bu birimler arası koordinasyondan ve süreçlerin işleyişinden sorumlu olan yayın koordinatörünün başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • Yayın yönetmeniyle birlikte yıllık yayın programlarını hazırlamak,
 • Hazırlanan yayın programının aylara göre dağılımını yapmak,
 • Yıllık yayın programının aksamadan yürütülmesini sağlamak,
 • Yayınevi ile dışarıdan çalışan yazar, çevirmen, çizer, editör vb. kişiler arasında bağlantı kurmak ve yayın birimleri arasında ilişkileri takip etmek,
 • Yayın kurulu daveti göndermek ve gerekli organizasyonu sağlamak,
 • Toplantı gündemlerini hazırlamak,
 • Tutanakları tutmak,
 • Projelerin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Sözleşmeleri yapmak,
 • Yayın öncesi, yayın ve yayın sonrası koordinasyonu düzenlemek,
 • Baskı öncesi son kontrolün yapılmasını sağlamak ve baskıya gidecek projelerin kontrolünü sağlayarak onaylamak,
 • Tekrar baskı işleminin olması dahilinde yenileme işlemlerini yürütmek,
 • Bağlı olduğu yayınevinin bilgilerini arşivlemek,
 • Yayın direktörüyle birlikte yönetime sunulacak bütçeyi hazırlamak.

Yayın Koordinatörü Nasıl Olunur?

Yayın koordinatörü olabilmek için bölüm şartı aranmamakla birlikte en az lisans mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca kişinin yöneticilik yeteneğinin olup olmaması ya da ne derece olduğu büyük önem arz etmektedir. Tüm bu özelliklere ek olarak arşiv ve dosya işleri yapabilen, rapor tutabilen bireyler de bu iş için uygun kabul edilebilmektedir.

Yayın Koordinatörü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Yönetim %12
 • Haberleşme %6,9
 • Eğitim %5,1
 • Akademik %3,7
 • İdari İşler %2,8
 • Reklam %2,3
 • Halkla İlişkiler %1,9
 • Planlama %1,9
 • Personel %1,4
 • Hizmet %1,4
Yayın Koordinatörü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Basım - Yayın %45,8
 • Medya %32,9
 • Eğitim %3,2
 • Reklam ve Tanıtım %2,8
 • Eğlence - Kültür - Sanat %1,9
 • Hizmet %1,9
 • Topluluklar %1,4
 • Bilişim %0,9
 • Danışmanlık %0,9
 • Telekomünikasyon %0,9
Yayın Koordinatörü Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %54,6
 • Erkek %45,4
Yayın Koordinatörü Eğitim Durumu
 • Üniversite %58,8
 • Yüksek lisans %16,2
 • Ön Lisans %12,5
 • Lise %6,9
 • Diğer %2,8
 • Doktora %2,3
 • İlköğretim %0,5
Yayın Koordinatörü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %10,6
 • Marmara Üniversitesi %6,9
 • Anadolu Üniversitesi %4,2
 • Ankara Üniversitesi %3,2
 • Kocaeli Üniversitesi %3,2
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %2,8
 • Beykent Üniversitesi %2,8
 • Gazi Üniversitesi %2,8
 • Ege Üniversitesi %2,3
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %1,9
Yayın Koordinatörü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Gazetecilik %9,7
 • Uluslararası İlişkiler %3,7
 • Radyo, Sinema ve Televizyon %3,7
 • İşletme %3,7
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (MYO) %2,8
 • Tarih %2,3
 • İktisat %2,3
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %1,9
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %1,9
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı %1,9
Yayın Koordinatörü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Personel Maliyet %3,7
 • Microsoft Office %2,8
 • Ticaret %2,8
 • Documantery Programme %1,9
 • Consumer Protection Law %1,9
 • Teknik Yönetmen-Radyo %1,9
 • Photoshop %1,9
 • Adobe Illustrator %1,9
 • • Deadline And Target Driven %1,4
 • InDesign %1,4