Zihinsel Engelliler Öğretmeni

Zihinsel Engelliler Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Zihinsel Engelliler Öğretmeni Kimdir?

Zihinsel engelliler öğretmeni, zihinsel engelli bireylere yaşam sürdürme becerilerini edindirmek ve temel akademik bilgileri öğretmekle sorumludur.

Zihinsel Engelliler Öğretmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kamu kurumlarında çalışma imkanı bulunan zihinsel engelliler öğretmeninin sorumlulukları şunlardır;

 • Yıllık eğitim planı hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Müfredat çerçevesinde öğrencilere temel yaşam becerileri ve davranış şekilleri kazandırmaya yönelik eğitim vermek,
 • Her öğrencinin yeteneklerine özgü etkinlikler planlamak,
 • Öğrencilerin motor becerileri kazanmasına destek olmak,
 • Bireylerin performansını değerlendirmek ve ilerlemelerini takip etmek,
 • Gelişim seviyelerini ebeveynler, danışmanlar ve kurum yöneticileri ile paylaşmak,
 • Öğrencileri mezuniyet sonrası döneme hazırlamak,
 • Zihinsel engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek için mevcut sağlık verilerine ve gerçekleştirilen ev ziyaretlerine dayalı değerlendirme yapmak,
 • Ebeveynlere çocuklarıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Engelli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için öğretmen asistanları, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla iş birliği yapmak,
 • Öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sağlamak,
 • Sağlıkla ilgili acil durumlarında müdahalede bulunmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmeye yönelik literatür okumaları yapmak.

Nasıl Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olunur?

Zihinsel engelliler öğretmeni olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Zihinsel Engelliler Öğretmenliği veya Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Zihinsel Engelliler Öğretmeninin Nitelikleri Nelerdir?

 • Sabırlı ve özverili olmak,
 • Mükemmel iletişim kurma yeteneği göstermek,
 • Stresli durumlarla başa çıkabilmek,
 • Problemlere yaratıcı çözümler sunmak,
 • İyileştirme yapmak veya düzeltici önlemler almak için öğrencilerin performansını değerlendirebilmek,
 • Eleştirel bir düşünce yapısına sahip olmak,
 • Farklılıkları uzlaştırabilmek.
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %34,7
 • Akademik %1,1
 • Halkla İlişkiler %0,2
 • Hizmet %0,1
 • Satınalma %0,1
 • Sağlık %0,1
 • Güvenlik %0,1
 • Reklam %0,1
 • Mimarlık %0,1
 • Lojistik %0,1
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %75
 • Sağlık %0,7
 • Hizmet %0,4
 • Danışmanlık %0,4
 • Tekstil %0,3
 • Topluluklar %0,1
 • İletişim Danışmanlığı %0,1
 • Enerji %0,1
 • Bilişim %0,1
 • Ticaret %0,1
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %73,1
 • Erkek %27
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %75
 • Ön Lisans %10
 • Yüksek lisans %6,5
 • Diğer %5,8
 • Lise %2,3
 • İlköğretim %0,4
 • Doktora %0,1
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %7,1
 • Sakarya Üniversitesi %3,6
 • Trakya Üniversitesi %3,4
 • Gazi Üniversitesi %3,3
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,8
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Atatürk Üniversitesi %2,6
 • Marmara Üniversitesi %2,5
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,5
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %2,3
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Sınıf Öğretmenliği %35
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği %6,7
 • Çocuk Gelişimi (MYO) %5,1
 • Sosyoloji %4,1
 • Okul Öncesi Öğretmenlik %3,4
 • Tarih %2,4
 • Felsefe %2
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %1,9
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi %1,8
 • İşletme %1,8
Zihinsel Engelliler Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Müzik %1,2
 • Resim %1,2
 • Microsoft Office %1,1
 • Tiyatro %0,6
 • Amatör Fotoğrafçılık %0,6
 • Gitar %0,4
 • Futbol %0,4
 • Ticaret %0,4
 • Spor %0,4
 • Microsoft Office Word %0,4